Friday, June 14, 2024

Chomsky - Ngôn Ngữ và Tư Tưởng (02)

NGÔN NGỮ VÀ TƯ TƯỞNG

(Language and Thought)

 Noam Chomsky

 (← ... tiếp theo)

 

 

 


 

Ngôn Ngữ Và Tư Tưởng [1]

Noam Chomsky

 

Hãy để tôi nhanh chóng nói rõ rằng tôi chỉ có ý định đề cập ngắn gọn đến những chủ đề lớn và phức tạp vốn tựa đề của những nhận xét này đã nêu lên. Những chủ đề có từ thời của những ý tưởng được ghi chép sớm nhất và đi sâu vào cốt lõi ý nghĩa bản chất của con người chúng ta. Chúng đã thúc đẩy những điều tra chi tiết và phức tạp, vốn đã gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Những lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ và tư tưởng dựa trên quan sát và kinh nghiệm đã trở nên rất chuyên môn. Khi tôi còn là sinh viên ban cao học, cách đây bốn mươi năm, việc học tất cả những lý thuyết quan trọng về ngôn ngữ học và tâm lý học không là khó khăn lắm; những gì đã hiểu biết được khi đó chỉ là một phần nhỏ của những gì được giảng dạy ngày nay. Cách đây không lâu, mọi giáo sư trong khoa ngôn ngữ học của tôi đều có thể linh động tham dự  vào những thảo luận của việc bảo vệ  luận án. Những ngày đó đã qua lâu rồi.

Tuesday, May 28, 2024

Noam Chomsky – Cấu Trúc Của Ngôn Ngữ (04)

CẤU TRÚC CỦA NGÔN NGỮ

(The Architecture Of Language)

Noam Chomsky

 (← ... tiếp theo)

 

 

 

 

  

Về phần vấn đề khó khăn hơn nhiều của những mức độ biểu tả (ngôn ngữ), cũng có những ý kiến khác nhau và những ý tưởng đáng chú ý, nhưng đã được hiểu thì đương nhiên là ít hơn nhiều. Lấy thí dụ, giả định rằng một người tin rằng một diễn đạt của ngôn ngữ tự nhiên thì ghép kết nối với “ngôn ngữ của suy nghĩ” (LOT) [1] . Một số thuộc tính của diễn đạt phải ấn định diễn đạt ngôn ngữ thì ghép kết nối với diễn đạt nào của LOT. Phương diện nào trong cách chúng ta giải thích diễn đạt là phần của khả năng ngôn ngữ, và phương diện nào thuộc về “ngữ nghĩa của LOT”? Có những phỏng đoán, nhưng không có gì nhiều hơn.

Wednesday, May 15, 2024

Noam Chomsky – Cấu Trúc Của Ngôn Ngữ (03)

CẤU TRÚC CỦA NGÔN NGỮ

(The Architecture Of Language)

 Noam Chomsky

 (← ... tiếp theo)

 

 


THẢO LUẬN

 

Người xem-nghe được mời đặt câu hỏi và cũng viết, gửi những câu hỏi cho nhanh tiện. Rama Kant Agnihotri, giáo sư ngữ học, khoa trưởng, trường đại học Delhi đã chủ tọa buổi thảo luận. Trò chuyện sau đây diễn ra sau đó.

 

Chomsky (nói với Agnihotri): Tại sao tôi không tự mình đọc những câu hỏi; làm thế, sẽ đơn giản hơn.

Agnihotri : Tôi đang cố phân loại chúng trước đã, nhưng có vẻ như...

Chomsky : Được rồi, ông muốn làm việc đó; hãy làm việc đó.

Agnihotri : Nếu ông có thể trả lời những câu hỏi này trước; Tôi sẽ tiếp tục đưa cho ông thêm nhiều nữa.

Chomsky : Đó là kiểm duyệt, có sự kiểm duyệt đang diễn ra ở đây ! (nói đùa cho vui)

 

 

Friday, April 19, 2024

Noam Chomsky – Cấu Trúc Của Ngôn Ngữ (02)

CẤU TRÚC CỦA NGÔN NGỮ

(The Architecture Of Language)

Noam Chomsky

(← ...  tiếp theo)

 

 

 

Điều đó rất lạ lùng. Không có gì trong thế giới sinh học để nêu lên rằng một bất cứ gì giống như cấu trúc hoàn hảo trong ý hướng này là một điều có thể có. Tuy nhiên, có một số lý do để giả định rằng ngôn ngữ thì rất ngạc nhiên gần với hoàn hảo trong ý hướng bất thường gợi chú ý thắc mắc đó; nghĩa là, nó là một giải pháp gần như tối ưu cho những điều kiện về mức độ dễ đọc hiểu, hay đôi khi được gọi là “những điều kiện output tối thiểu”.[1] Nếu sự việc đó quay ra là đúng thực, ngay cả chỉ một phần, thì nó là cực kỳ đáng ngạc nhiên, và ở mức độ đó, cực kỳ thu hút đáng lưu ý.

Monday, April 15, 2024

Chomsky - Ngôn Ngữ và Tư Tưởng

NGÔN NGỮ VÀ TƯ TƯỞNG

(Language and Thought)

 

Noam Chomsky

 

 


 

Thay lời giới thiệu

 

Có một số những giáo điều về ngôn ngữ tôi nghĩ chúng đang bị phủ nhận một cách hệ thống, và tôi nên nói thêm, chúng được ngay cả những nhà ngôn ngữ học duy trì, không chỉ công chúng nói chung. Những giáo điều này có lẽ rơi vào trong những gì tôi nghĩ là đang bị những nghiên cứu gần đây làm suy yếu. Đây là một cái nhìn thiểu số và tôi không nói thay cho giới chuyên môn.

 

. …. Thí dụ, một giả định tổng quát về ngôn ngữ, gần như một giáo điều trong triết học, kiến thức thông thường, ngôn ngữ học và tâm lý học, rằng ngôn ngữ thì chủ yếu là một phương tiện của truyền thông giao tiếp và rằng nó đã tiến hóa như một phương tiện truyền thông. Có lẽ, điều đó hoàn toàn sai. [1]

Saturday, March 16, 2024

Noam Chomsky – Cấu Trúc Của Ngôn Ngữ

 CẤU TRÚC CỦA NGÔN NGỮ

(THE ARCHITECTURE OF LANGUAGE)

 

Noam Chomsky

 

(Bài Giảng Delhi Tháng 1, 1996) Lời giới thiệu của nhà xuất bản

 

Trong quyển sách này, Noam Chomsky trình bày những suy nghĩ và ý tưởng của ông về sự tiếp cận đột phá trong nghiên cứu ngôn ngữ của chính ông, vốn đã làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về ngôn ngữ và về nhận thức con người như thế nào. Ông giải thích những ý tưởng nguyên ủy của ông trong lý thuyết ngôn ngữ, được gọi là “Chương Trình Tối Giản”, dễ hiểu và mời gọi góp phần suy nghĩ. Chomsky cũng nói về những vấn đề quan trọng đã ảnh hưởng đến lĩnh vực ngữ học phát sinh gần đây, và gợi ý những nghiên cứu trong tương lai về lý thuyết ngôn ngữ có thể đi đến đâu.