Friday, January 8, 2016

Plato – Protagoras


Protagoras
(Πρωταγόρας)
Plato (Πλάτων, Plátōn, 428/427– 348/347 TCN)
Dẫn nhập của người biên tập bản tiếng Anh
Đây là kiệt tác đầy kích động gây ấn tượng hứng thú trong số những “đàm thoại của Socrates” của Plato. Nó mô tả Socrates tranh luận với Protagoras, nhà sophist lừng lẫy; thêm Hippias và Prodicus, hai nhà sophist rất nổi tiếng khác, có mặt sống động. Một đám sôi nổi gồm những sinh viên, và những người ngưỡng mộ đứng xem. Plato cho chúng ta những chân dung sâu sắc và có cảm tình của cả hai người phát ngôn chính của ông – nhưng đến cuối không ai thoát ra không bị sứt mẻ.