Friday, August 23, 2013

Richard Dawkins - Huyễn Tưởng Gót (05)


Huyễn Tưởng Gót
Richard Dawkins

(The God Delusion)


Chương 2  (tiếp theo)

Trường  phái Neville Chamberlain của những nhà theo thuyết tiến hóa


Một động cơ tối hậu có thể có được của những nhà khoa học nhấn mạnh vào NOMA – tính chất không thể tấn công vào khoa học của Giả thuyết Gót – là một chương trình bàn luận chính trị đặc thù của nước Mỹ, gây nên bởi sự đe dọa của thuyết sáng tạo bình dân. Trong những phần của Nước Mỹ, khoa học bị sự chống đối rất có tổ chức, cũng như kết nối chính trị, và trên tất cả, có tài trợ dồi dào, và sự giảng dạy thuyết tiến hóa là trong chiến hào tiền tuyến. Những nhà khoa học có thể được tha thứ, vì đã có cảm giác bị đe dọa, vì hầu hết tiền nghiên cứu đều cuối cùng đến từ chính phủ, và những đại diện dân cử phải trả lời với những cử tri trong những đơn vị bầu cử của của họ, gồm cả những người thiếu hiểu biết và đầy thành kiến, cũng như những người đầy đủ hiểu biết.

Sunday, August 18, 2013

Daisetz T. Suzuki - Khái lược về đạo Phật Đạithừa

Khái lược về đạo Phật Đạithừa
Daisetz Teitaro Suzuki

Outlines Of Mahāyāna Buddhism (1907)
Lời nói đầu.

Tập sách này nhắm đến hai mục tiêu: (1) Phản bác những dư luận nhiều sai lầm liên quan đến những giảng dạy cơ bản của đạo Phật Đạithừa vẫn chuộng tham dẫn trong giới phê bình phương Tây, (2) Đánh thức quan tâm trong những học giả ngành tôn giáo đối chiếu về sự phát triển của xúc cảm và lòng tin tôn giáo đã được minh chứng bằng sự tăng trưởng của một trong những sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nhất trên thế giới [1]. Do đó, tập sách đồng thời mang tính tính phổ cập rộng rãi và học thuật chuyên khảo. Nó phổ cập trong ý hướng rằng nó cố gắng để phơi rõ tính chất ngụy biện của một thái độ chung của những tôn giáo khác đã thừa nhận hướng về Đạithừa. Nó nhằm mục đích học thuật, về mặt kia, khi nó cố gắng trình bày chi tiết một vài trong số những đặc tính nổi bật nhất của học thuyết, theo lịch sử và trong hệ thống.

Tuy nhiên, trong nỗ lực hoàn tất mục đích thứ hai, tác giả không có tuyên bố nào lớn, vì là một điều bất khả, nếu trong không gian giấy mực ấn định hạn hẹp này, với tất cả dữ liệu có sẵn, để trình bày một diễn giải đầy đủ và hệ thống cho đạo Phật Đạithừa, vốn lịch sử của nó bắt đầu từ khoảng thế kỷ thứ sáu trước công nguyên và chạy dài một thời kỳ hơn 2000 năm, trước khi thừa nhận hình thức qua đó nó hiện đang được giảng dạy ở phương Đông. Trong thời gian dài này, những tâm trí thượng thặng nhất của những dân tộc Ấn, Tây Tạng, Tàu, và Nhật từng sản sinh được, đã khai triển học thuyết Đạithừa. Nên sau đó, đừng tự hỏi rằng có quá nhiều học thuyết khác nhau và những giáo lý dường như mâu thuẫn nhau đã tất cả gồm chung dưới một tên lớn, gọi là đạo Phật Đạithừa. Để trình bày chi tiết tất cả những lý thuyết này, ngay cả dẫu chỉ trong ý định, ​​sẽ vượt hết ngoài phạm vi của một công việc như ở đây. Tất cả những gì tôi có thể, hay đã hy vọng, là thảo luận về một ít trong số những đề tài tổng quát nhất và bản chất nhất của học thuyết Đạithừa, làm tác phẩm này là một loại dẫn nhập đưa đến một khai mở chi tiết hơn của hệ thống như một toàn bộ cũng như trong cá biệt.

Để đi đến mục tiêu đầu tiên, đôi khi tôi đã đi ra ngoài lĩnh vực vốn tôi đã tự giới hạn đúng cho công việc. Nhưng sự lệch hướng này dường như bắt buộc vì lý do rằng có một vài phê bình là quá đỗi thành kiến ​​đến thậm chí chúng xem dường không thể nào nhìn nhận những sự thật hiển nhiên được. Tôi có thể cũng có thành kiến ​​theo cách riêng tôi, nhưng rất thường xuyên tôi tự hỏi như thế nào một số người lại có thể thành con mồi cho ảo tưởng của chính mình, một cách hết sức hoàn toàn và hết sức thảm thương đến thế.

Saturday, August 10, 2013

Richard Dawkins - Huyễn Tưởng Gót (04)


Huyễn Tưởng Gót
Richard Dawkins

(The God Delusion)Chương 2  (tiếp theo)

NOMA

Đúng hệt như Thomas Huxley đã uốn người ngược ra sau để giả vờ ngoài mặt ủng hộ thuyết không thể biết khách quan hoàn toàn, ngay ở giữa quang phổ có bảy nấc của tôi, những người-tin-có-gót cũng làm cùng một điều nhưng từ chiều hướng khác, và do một lý do tương đương. Nhà gót học [1] Alister McGrath đem nó làm điểm trung tâm của quyển sách của ông; Gót của Dawkins: Gene, Những meme và Nguồn gốc khởi đầu của sự sống. [2] Quả thực, sau tóm tắt công bằng đáng phục của ông về công trình khoa học của tôi, điều xem ra là điểm duy nhất trong sự bác bỏ mà ông đã phải đem lại: điểm yếu kém thất bại nhục nhã chỉ vì không thể phủ nhận rằng bạn không thể phản chứng minh sự hiện hữu của Gót. Trang này qua trang kia, khi tôi đọc McGrath, tôi thấy mình nguệch ngoạc vội “ấm trà” ở lề trang sách. Lại lần nữa gợi đến T. H. Huxley, McGrath nói: “Bực mình với cả hai, những người tin-có-gót và những người-không-tin-gót, khi tạo những phát biểu giáo điều tuyệt vọng, trên cơ sở của không đủ bằng chứng thực nghiệm, Huxley đã tuyên bố rằng câu hỏi về Gót không thể được giải quyết trên cơ sở của phương pháp khoa học”.

Sunday, August 4, 2013

Richard Dawkins - Huyễn Tưởng Gót (03)


Huyễn Tưởng Gót
Richard Dawkins

(The God Delusion)Chương 2  (tiếp theo)

Sự nghèo nàn của thuyết không thể biết

Con người tráng kiện của phong trào “Kitô Bắp thịt” [1] khi dài dòng “lên lớp” chúng tôi từ bục giảng của nhà nguyện trong trường học ngày xưa của tôi, đã thú nhận một cái nhìn thầm lén với những người không-tin-có-gót. Ít nhất những người này đã can đảm trong những xác quyết lạc hướng của họ. Điều mà nhà thuyết giáo này không thể chịu đựng nổi là những người theo thuyết không thể biết [2]: ủy mị sướt mướt, mềm như núm vú, nhạt như nước trà loãng, lóng ngóng như cỏ dại, những kẻ trung lập nhợt nhạt, ngồi trên hàng dậu phân ranh hai đối nghịch. Ông đã có phần đúng, nhưng với toàn bộ lý lẽ sai lầm. Trong cùng một mạch suy diễn, theo như Quentin de la Bedoyère, nhà sử học Catô Ross Hugh Williamson đã “tôn trọng những người dốc một lòng có tin tưởng tôn giáo (tin-có-gót), và cũng cả những người dốc một lòng không-tin-có-gót. Ông đã dành sự khinh miệt của ông cho những xoàng xĩnh thiếu xương mềm như bún vữa, là những người bật qua bay lại phành phạch giữa hai đối nghịch. [3]