Friday, August 25, 2023

Noam Chomsky – Ngôn ngữ và Tự do

Ngôn ngữ và Tự do
(Language and Freedom)

Noam Chomsky

 

 
Giới thiệu


Noam Chomsky, nay đã hơn 90 tuổi, vốn là Giáo sư Phân khoa Ngôn ngữ và Triết học, Học Viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT), U.S. [1] Ông là nhà trí thức nhiều uy tín và có ảnh hưởng rất lớn, vào bâc nhất thế giới. Ông nổi tiếng như một trí thức lỗi lạc vào nửa sau thế kỷ 20 và có thể tiếp tục giữ vị trí này trong nhiều thế kỷ tới. Tên tuổi của ông nổi bật ở U.S. vào cuối những năm 60, khi ông trở thành nhà bất đồng chính kiến ​​hàng đầu trong học giới chống lại Chiến tranh Việt Nam. Danh tiếng của ông đến từ những bài viết, cả sách lẫn báo, về những vấn đề chính trị xã hội ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, gần đây nhất là ở đảo Đông Timor [2]. Chomsky được biết nhiều qua phong cách trình bày đặc biệt của ông: không khô cứng hàn lâm, nhưng thân mật giản dị, trực tiếp thông tin đối thoại với rất giàu tài liệu khách quan, cùng sự mổ xẻ tinh tế sắc bén và phân tích uyên bác, đôi khi mạnh tay không khoan nhượng. Tất cả dẫn người đọc đến những kết luận không thể tránh, hay làm ngơ được. Nằm chìm dưới tất cả những bài viết của ông là ý niệm của ông về bản chất nền tảng của một con người – sáng tạo và tự do – với sự hiện hữu của một não thức con người như được giả định trước. Những quan điểm của ông, lần lượt bắt nguồn từ tư tưởng của ông về bản chất của ngôn ngữ vốn đã chiếm lĩnh suy nghĩ của ông từ cuối những năm 1940.