Sunday, February 27, 2022

Shapiro – Suy Nghĩ Về Toán Học (02)

 Suy Nghĩ Về Toán Học

(Triết Học của Toán Học)

 Stewart Shapiro

 ( ←...tiếp theo)


2

MỘT HỖN HỢP NHỮNG HỎI VÀ ĐÁP

 

Mục đích của chương này là để vẽ phác những vấn đề lớn quan trọng và một số những lập trường chính quan trọng trong dự án diễn giải khó khăn đòi hỏi nỗ lực trí tuệ của triết học của toán học. Những câu hỏi một triết học của toán học phải trả lời để làm sáng tỏ vị trí của toán học trong toàn bộ dự án trí tuệ – trong con tàu của Neurath ?

Đã từng được nêu lên những trả lời thuộc loại nào?