Friday, January 25, 2019

Hume – Đời Tôi


Đời Tôi 
(1777)
David Hume
(1711-1776)


1.
Giới thiệu bản văn 

Viết năm ông mất, khi Hume biết mức độ trầm trọng của bệnh nan y của mình, bản văn này đã gửi đến William Strahan, giám đốc nhà xuất bản của ông [1] để đưa vào bản in cuối cùng sắp tới của những tác phẩm của Hume, nhưng trong diễn tiến, nó đã được xuất bản riêng rẽ năm 1777. Bản Đời Tôi này lấy từ bản in gốc, với một ít sửa chữa nhỏ, đã làm được bằng so sánh với bản viết tay của Hume còn giữ trong Thư viện Quốc gia Scotland. Chuyện kể của Hume về chính đời mình thì chắc chắn được chọn lọc (thí dụ, nó không nhắc đến chuyện bất hòa không mấy vui với Rousseau), và mục đích của ông dường như muốn để lại về sau một ấn tượng tương xứng về thái độ lãnh đạm khách quan của triết học. 

Peter Millican

(https://davidhume.org/)