Wednesday, March 30, 2022

Shapiro – Suy Nghĩ Về Toán Học (03)

Suy Nghĩ Về Toán Học

(Triết Học của Toán Học)

 Stewart Shapiro

 ( ←...tiếp theo)

 

 

PHẦN II.

LỊCH SỬ


3

THUYẾT DUY LÝ CỦA PLATO VÀ ARISTOTLE

 

Hãy bắt đầu ở chính từ đầu. Một nơi rất tốt để bắt đầu.

(The Sound of Music)

 

 điều tự nhiên để bắt đầu bản vẽ phác lịch sử của chúng ta trong Greece thời cổ, vì đã đồng ý rộng rãi rằng cả toán học và triết học; như chúng ta biết chúng ngày nay, đều đã sinh ra ở đó. Rõ ràng; toán học trước Greece đã chủ yếu là gồm những kỹ thuật tính toán và những hệ thống số đếm, liên quan hoặc với tôn giáo hoặc với những vấn đề thực tiễn như việc chia đất. Cho dù sau đó là tốt hơn hay tệ đi, những nhà toán học Greece đã đưa trọng tâm chú ý vào sự chính xác và chứng minh chặt chẽ.