Wednesday, June 27, 2018

Gombrich – Nguồn gốc và Ý nghĩa của những Ý tưởng của đức Phật (08)

Nguồn gốc và Ý nghĩa của những Ý tưởng của đức Phật
(What the Buddha Thought)
Richard Gombrich
(tiếp theo …)


Chương 8
Tất cả đều đang cháy: Tính chất Trung tâm của Lửa trong Tư tưởng của đức Phật

Chương này là về đức Phật đã đáp ứng thế nào với những ý tưởng và những thực hành liên quan đến lửa trong Veda, và sự chú trọng này có thể đã dẫn ngài đến những gì có lẽ là ý tưởng triết học quan trọng nhất của ngài như thế nào, sự thay thế của những tiến trình không ngẫu nhiên cho những đối tượng. Nó sẽ đem cho nhiều thí dụ hơn về đức Phật đã dùng lại những thuật ngữ của những brahmin như thế nào, sau khi xoay chúng theo những mục đích của riêng ngài.

Lửa như Ẩn dụ trung tâm trong lập trường cứu người giúp đời của đức Phật

Friday, June 1, 2018

Harari – 21 Bài học cho Thế kỷ 21


21 Bài học cho Thế kỷ 21
(21 Lessons for the 21st Century)

Yuval Noah HarariLời giới thiệu của tác giả:


Trong một thế giới chìm đắm dưới những thông tin mù mờ và không can hệ, sự rõ ràng trắng đen là sức mạnh. Kiểm duyệt hoạt động không bằng ngăn cấm giòng chảy của thông tin, nhưng bằng làm người ta ngập lụt với ‘tin giả tạo’ vốn là những tuyên truyền và những đánh lạc hướng . 21 Bài học cho Thế kỷ 21 nhanh chóng vượt thẳng qua những vùng nước đục bùn này và đối mặt với một số câu hỏi khẩn cấp nhất trong agenda toàn cầu ngày nay.

Gombrich – Nguồn gốc và Ý nghĩa của những Ý tưởng của đức Phật (07)

Nguồn gốc và Ý nghĩa của những Ý tưởng của đức Phật

(What the Buddha Thought)

Richard Gombrich
Chương 7
Thẩm định Chứng cớ

Không thực là một môn học

Đáng tiếc, ngày nay những sinh viên được dạy rằng khi họ bắt tay vào nghiên cứu, họ trước tiên phải học phương pháp luận, và rằng khi viết xuống nghiên cứu, họ nên bắt đầu bằng giải thích phương pháp luận của họ. Thậm chí tệ hơn, họ thường được đưa đến tin tưởng rằng có một môn học như ‘phương pháp học’. Điều này cần được gỡ rối.