Sunday, May 31, 2015

Harari – Sapiens: một Lịch sử Ngắn gọn của loài Người (03)

Sapiens: A Brief History of Humankind
Yuval Noah Harari


Sapiens: một Lịch sử Ngắn gọn của loài Người

4
Trận Lụt Lớn

Trước cuộc Cách mạng Nhận thức, tất cả con người của tất cả mọi loài đều hoàn toàn sống trên những vùng đất rộng của Asia-Africa. Đúng thế, họ đã định cư trên một vài hòn đảo bằng cách bơi qua những quãng nước ngắn, hoặc vượt qua chúng trên những bè ứng biến tự chế. Đảo Flores, lấy thí dụ, đã bị chiếm làm thuộc địa đã từ lâu, khoảng 850.000 năm trước đây. Tuy nhiên, họ không có khả năng mạo hiểm ra biển khơi, và chưa ai đã từng đến America, Australia, hay những đảo biển xa xôi như Madagascar, New Zealand và Hawaii.


Monday, May 11, 2015

Harari – Sapiens: một Lịch sử Ngắn gọn của loài Người (02)

Sapiens: A Brief History of Humankind
Yuval Noah Harari


Sapiens: một Lịch sử Ngắn gọn của loài Người
3
Một ngày trong Đời của người Nam và Nữ đầu tiên

Để hiểu bản chất, lịch sử và tâm lý của chúng ta, chúng ta phải hiểu được hoạt động bên trong đầu óc của những tổ tiên săn bắn hái lượm của chúng ta. Đối với gần như toàn bộ lịch sử của loài chúng ta, Sapiens đã sinh sống như những người săn bắn hái lượm. Trong 200 năm vừa qua, đã tăng lên những con số của những Sapiens kiếm sống hàng ngày như những lao động thành thị và nhân viên văn phòng, và trong thời gian 10,000 năm trước đó, hầu hết những Sapiens đã sinh sống như những người trồng trọt và chăn nuôi, nhưng tất cả đều là chớp mắt ngắn ngủi so với hàng chục nghìn năm trong đó tổ tiên chúng ta đã săn bắn và hái lượm.