Friday, April 22, 2016

Plato – Theaetetus (3)

Theaetetus
(Theaetetōs)

Plato (Πλάτων, Plátōn, 428/427– 348/347 TCN)
3.3 Phản bác Luận đề cho rằng Hiểu biết là Tri giác
[160e5–186e12]

[160 e]                                                                                                                                      
Socrates: Điều này, sau đó, nó hiện ra, là những gì nỗ lực của chúng ta đã cuối cùng đưa ra – dẫu cho nó thực sự là gì đi nữa. Và bây giờ nó đã được sinh ra, chúng ta phải thực hiện nghi lễ chạy quanh trước lò sưởi với nó [1]; trong sốt sắng tốt nhất chúng ta phải chuyền nó đi thảo luận vòng quanh mọi người. Vì chúng ta phải cẩn thận rằng chúng ta không bỏ xót một vài khiếm khuyết trong điều này vốn đang đi vào trong sự sống; nó có thể là một gì đó không đáng để nuôi cho lớn, một quả trứng rỗng đầy hơi, một sự dối trá. Bạn nói gì? Có phải ý kiến của bạn rằng đứa con bạn, trong bất kỳ trường hợp nào, phải được nuôi lớn và không bị bỏ mặc để chết? Bạn có thể chịu nổi khi tìm thấy sai lầm với nó, và không lên cơn giận dữ nếu đứa con đầu lòng của bạn bị đánh cắp khỏi bạn?
Theodorus: Theaetetus sẽ kham chịu được điều đó, Socrates. Cậu ta hoàn toàn không phải là một người mất bình tĩnh. Nhưng nói cho tôi biết, có Trời cao xanh, trong cách nào thì nó là không phải như nó đáng lẽ nên là?


Friday, April 15, 2016

Emily Brontë — I'm Happiest When Most Away

“I'm Happiest When Most Away”
Emily Jane Brontë
(1818-1848)


I'm happiest when most away
I can bear my soul from its home of clay
On a windy night when the moon is bright
And the eye can wander through worlds of light—

When I am not and none beside—
Nor earth nor sea nor cloudless sky—
But only spirit wandering wide
Through infinite immensity.

(1838)