Sunday, November 25, 2018

Harari – Chăn Nuôi Công Nghiệp Là Một Trong Những Tội Ác Khốc Hại Nhất Lịch SửChăn Nuôi Công Nghiệp Là Một Trong Những Tội Ác Tàn Khốc Nhất Lịch Sử

Yuval Noah HarariSố phận của những thú vật nuôi công nghiệp là một trong những vấn đề đạo đức thúc bách nhất trong thời chúng ta. Hàng chục tỷ sinh linh, mỗi với những giác quan và những cảm xúc phức tạp, sống và chết trên dây chuyền sản xuất.

Saturday, November 24, 2018

Harari – Có Phải Chúng Ta Đã Hạnh Phúc Hơn Trong Thời Đồ Đá?Có Phải Chúng Ta Đã Hạnh Phúc Hơn Trong Thời Đồ Đá?
Yuval Noah Harari
Cuộc sống hiện nay có khiến chúng ta hạnh phúc không? Chúng ta đã thành tựu được nhiều nhưng chúng ta cũng đã thiệt mất rất nhiều. Có phải con người đã thích hợp hơn với một đời sống của kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm?