Sunday, January 26, 2020

Milarepa - Tiên Kiến


Những tiên kiến 
Jetsun Milarepa (1052-1135)
cũng như sức mạnh của ánh sáng mặt trời xua tan sương mù 
và không có cách xua tan nào khác, 
sức mạnh của thấu hiểu xóa sạch những tiên kiến 
không có cách nào khác xóa sạch những tiên kiến 

hãy chứng nghiệm chúng như những giấc mơ không đâu. 
hãy chứng nghiệm chúng như những bèo bọt thoáng còn chợt mất. 
hãy chứng nghiệm chúng như cầu vồng bảy màu không bền thực .
hãy chứng nghiệm chúng như khoảng trống mênh mông không thể phân chia.