Saturday, March 16, 2024

Noam Chomsky – Cấu Trúc Của Ngôn Ngữ

 CẤU TRÚC CỦA NGÔN NGỮ

(THE ARCHITECTURE OF LANGUAGE)

 

Noam Chomsky

 

(Bài Giảng Delhi Tháng 1, 1996) Lời giới thiệu của nhà xuất bản

 

Trong quyển sách này, Noam Chomsky trình bày những suy nghĩ và ý tưởng của ông về sự tiếp cận đột phá trong nghiên cứu ngôn ngữ của chính ông, vốn đã làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về ngôn ngữ và về nhận thức con người như thế nào. Ông giải thích những ý tưởng nguyên ủy của ông trong lý thuyết ngôn ngữ, được gọi là “Chương Trình Tối Giản”, dễ hiểu và mời gọi góp phần suy nghĩ. Chomsky cũng nói về những vấn đề quan trọng đã ảnh hưởng đến lĩnh vực ngữ học phát sinh gần đây, và gợi ý những nghiên cứu trong tương lai về lý thuyết ngôn ngữ có thể đi đến đâu.