Friday, December 1, 2023

Hume – Về Tiêu Chuẩn của Thị Hiếu Thẩm Mỹ


Of the Standard of Taste

David Hume

 

 

 

 

Dẫn nhập

 

Of the Standard of Taste (1757) của David Hume (1711-1776) đóng vai trò như một thăm dò khơi động suy nghĩ trong những chiều chủ quan của những phán đoán thẩm mỹ. Bài tiểu luận của Hume đi sâu vào lĩnh vực tinh tế phức tạp của việc xác định những gì được coi là Đẹp hay có tính thẩm mỹ trong những lĩnh vực nghệ thuật và văn học. Nhận thức được sự đa dạng vốn có trong thị hiếu về cái Đẹp trong mỗi cá nhân và văn hóa, Hume nêu câu hỏi quan trọng là liệu có tồn tại một tiêu chuẩn phổ quát để thẩm định giá trị mỹ thuật của những sáng tạo nghệ thuật hay không.