Saturday, January 22, 2011

Bertrand Russell - Về Lịch Sử

Về Lịch Sử

On History
Bertrand RussellMặc dù Russell tự nhận rằng ông không phải là một sử gia chuyên nghiệp, và ông đến gần môn học với “bối rối đáng kể”, ông cho thấy cái nhìn sắc bén trong một số các vấn đề chủ yếu của lịch sử. Russell đã chú tâm rất đậm đà với lịch sử từ khi còn trẻ, và từ đó vẫn giữ niềm đam mê này sinh động đến tận cuối đời. Có sự quan tâm sâu mạnh như thế với bức tranh toàn cảnh của lịch sử, không ngạc nhiên khi thấy vị triết gia này sớm chuyển sang lịch sử triết học.

Đã dịch lại - xem bản dịch mới hơn ở đây:
http://chuyendaudau.blogspot.ca/2013/10/bertrand-russell-ve-lich-su.html