Thursday, November 20, 2008

gió đông


chiếc thuyền lơ lửng bên sông
biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay
chắc chi thiên hạ đời nay
mà đem non nước làm rầy chiêm bao

đã buồn về trận mưa rào
lại đau về nỗi ào ào gió đông ...

(chép Ức Trai)