Sunday, January 18, 2015

Plato – Meno (3)


MENO 
(Μένων)

Plato 
(Πλάτων, Plátōn, 428/427– 348/347 TCN)

Socrates: Nếu như tôi đã chế ngự bạn, Meno, và không chỉ mình bản thân tôi, chúng ta sẽ không tìm hiểu xem liệu đức hạnh có thể dạy được hay không, trước khi chúng ta tìm hiểu chính đức hạnh là gì đã. Nhưng vì ngay cả bạn không cố gắng để chế ngự chính mình, ngõ hầu bạn có thể có tự do, nhưng bạn cố gắng chế ngự tôi và làm như thế, tôi sẽ đồng ý với bạn – vì tôi có thể làm gì được? Như thế, xem dường, chúng ta phải thăm dò vào trong những phẩm chất của một gì đó vốn bản chất của nó chúng ta vẫn chưa biết. Tuy nhiên, vui lòng nới lỏng sự chế ngự của bạn một chút cho tôi, và đồng ý để tìm hiểu xem không biết nó có thể dạy được hay không, bằng phương tiện của một giả thuyết. Tôi muốn nói lối những nhà hình học thường thực hiện trong những điều tra của họ. Lấy thí dụ, nếu họ được hỏi không biết một diện tích cụ thể có thể vẽ được trong dạng của một tam giác nằm bên trong một hình tròn cho sẵn hay không, một trong số họ có thể nói: “Tôi vẫn chưa biết liệu diện tích đó có thuộc tính như thế không, nhưng tôi nghĩ, vì đã có, tôi có một giả thuyết, nó để dùng cho bài toán, cụ thể là thế này: Nếu diện tích đó là thuộc loại giống như khiến khi một người ứng dụng nó như một hình chữ nhật vào đường thẳng được cho sẵn trong vòng tròn, nó thì thiếu hụt bởi một hình tương tự như chính hình mà nó được ứng dụng, khi đó tôi nghĩ rằng một kết quả trong những kết quả tương ứng lựa chọn được, trong khi những kết quả trái lại khác, nếu nó là không thể cho điều này xảy ra được [1] . Như thế, bằng cách dùng giả thuyết này, tôi sẵn sàng để nói cho bạn biết kết quả là gì về phương diện để vẽ nó trong hình tròn – đó là, không biết điều đó là có thể, hay không có thể, làm được hay không.” [2] Vì vậy, chúng ta cũng hãy nói về đức hạnh, vì chúng ta không biết, hoặc nó hay những phẩm chất mà nó sở hữu là gì, và hãy để chúng ta điều tra xem không biết nó có thể dạy được hay không dạy được, bằng phương tiện của một giả thuyết, và nói điều này: Trong số những sự vật việc hiện hữu trong hồn người, đức hạnh thuộc về loại gì, rằng nó sẽ có thể dạy được hay không? Trước tiên, nếu nó là một loại khác hơn kiến thức, có phải nó có thể dạy dỗ được hay không, hay, như chúng ta đã vừa mới nói, nhớ lại được không? Hãy để nó là có không khác biệt với chúng ta dù chúng ta dùng thật ngữ nào: nó có thể dạy dỗ được không? Hay có phải điều là đơn giản với bất kỳ một ai rằng không thể dạy được người ta bất cứ gì ngoài kiến thức? – Tôi nghĩ vậy.

Socrates: Nhưng, nếu đức hạnh là một loại kiến thức, rõ ràng là nó có thể giảng dạy được. – Tất nhiên.
Socrates: Chúng ta đã giải quyết nhanh chóng với câu hỏi đó, rằng nếu nó là thuộc một loại nó có thể dạy được, nếu nó thuộc một loại khác, nó không thể. – Thực vậy, chúng ta đã.
Socrates: Điểm kế tiếp để xem xét xem dường có vẻ là không biết đức hạnh là kiến thức hay một gì khác. – Điều đó quả thực có vẻ như là điểm kế tiếp để xem xét.
Socrates: Tốt, bây giờ, có phải chúng ta nói rằng đức hạnh thì bản thân nó là một gì đó tốt, và có phải giả thuyết này sẽ đững vững cho chúng ta, rằng nó là một gì đó tốt? – Tất nhiên.

Socrates: Nếu sau đó có bất cứ gì khác tốt mà là khác biệt và tách biệt với kiến thức, đức hạnh có thể chắc cũng không phải là một loại thuộc kiến thức; nhưng nếu không có gì tốt mà kiến thức không bao gồm, chúng ta sẽ có quyền nghi ngờ rằng nó (đức hạnh) là một loại kiến thức. – Đó là như vậy.

Socrates: Chắc chắn là đức hạnh làm cho chúng ta thành tốt? – Phải.
Socrates: Và nếu chúng ta thì tốt, chúng ta có được lợi ích, vì tất cả những gì là tốt thì mang lại lợi ích. Không phải vậy sao? – Phải.
Socrates: Vì vậy, đức hạnh là một gì đó mang lại lợi ích?
Meno: Điều đó tất yếu theo sau những gì đã được đồng ý.

Socrates: Chúng ta sau đó hãy xem xét những loại nào gồm những sự vật việc lợi ích cho chúng ta, xem xét chúng từng điều một: sức khỏe, chúng ta nói, và sức mạnh, và vẻ đẹp, và cũng cả giàu có. Chúng ta nói rằng những sự vật việc này, và những điều khác cùng loại, lợi ích cho chúng ta, chúng ta không nói thế sao? – Chúng ta có nói.
Socrates: Tuy nhiên, chúng ta nói rằng cùng những sự vật việc này, cũng đôi khi là một điều gây hại. Bạn có đồng ý hay không? – Tôi có.
Socrates: Sau đó, hãy nhìn xem, yếu tố chỉ dẫn nào trong mỗi trường hợp ấn định không biết có phải những điều này có lợi hay gây hại cho chúng ta không? Không phải đó là sự sử dụng đúng của chúng khiến chúng ta có lợi, và việc sử dụng sai gây cho chúng ta tổn hại sao? – Chắc chắn.

Socrates: Bây giờ chúng ta nhìn vào những phẩm chất của hồn người. Có một gì đó bạn gọi là sự ôn hòa điều độ, và công lý, can đảm, trí tuệ thông minh, trí nhớ, sự rộng lượng, và tất cả những điều giống như vậy? – Có thế.
Socrates: Hãy xem xét điều nào của những điều này bạn tin không phải là kiến thức, nhưng khác biệt với nó; có phải chúng không là có khi hại chúng ta, có khi khác lợi cho chúng ta? Can đảm, lấy thí dụ, khi nó không là khôn ngoan nhưng giống như một loại bất cần liều lĩnh: khi một người liều lĩnh với không hiểu biết, ông ta bị tổn hại; khi với hiểu biết, ông được hưởng lợi ích. – Phải.
Socrates: Điều này cũng đúng với sự ôn hòa điều độ và sự nhanh chóng về tinh thần; khi chúng được học hỏi và được giữ kỷ luật với sự hiểu biết, chúng thì mang lại lợi ích, nhưng với không hiểu biết chúng là gây hại? – Rất nhiều phần như thế.
Socrates: Như vậy, trong một lời, tất cả gì mà hồn người đảm nhiệm và gánh vác, nếu được sự khôn ngoan hướng dẫn, kết thúc trong hạnh phúc, nhưng nếu sự thiếu hiểu biết hướng dẫn, nó kết thúc trong sự đối nghịch? – Đó chắc là xảy ra.
Socrates: Nếu sau đó đức hạnh là một gì đó trong hồn người và nó phải là mang lại lợi ích, nó phải là kiến thức, vì tất cả những phẩm chất của hồn người trong bản thân chúng, chúng không mang lại lợi ích cũng chẳng gây hại, nhưng đi kèm với khôn ngoan hay dại dột, chúng trở thành gây hại hay mang lại lợi ích. Lập luận này cho thấy rằng đức hạnh, với tư cách là mang lại lợi ích, phải là một loại thuộc trí tuệ khôn ngoan. – Tôi đồng ý.
Socrates: Thêm nữa, những sự vật việc khác đó chúng ta vừa mới nhắc đến giờ đây, như giàu có và giống thế, đều có những lúc tốt và có những lúc khác có hại. Cũng đúng như đối với phần còn lại của hồn người, sự điều khiển của khôn ngoan làm cho những sự vật việc mang lại lợi ích, nhưng có hại nếu được sự điên rồ điều khiển, vì vậy trong những trường hợp này, nếu hồn người sử dụng và điều khiển chúng cho đúng, nó làm cho chúng thành có lợi, nhưng việc sử dụng xấu làm cho chúng thành có hại? – Hầu như là vậy.
Socrates: Hồn khôn ngoan điều khiển chúng đúng, hồn điên rồ điều khiển chúng sai lạc? – Đó là như vậy.

Socrates: Như thế, người ta có thể nói điều này về tất cả mọi sự vật việc; tất cả những hoạt động khác của con người tuỳ thuộc vào hồn người, và những gì của bản thân hồn người tuỳ thuộc vào sự khôn ngoan nếu chúng là tốt lành. Theo lập luận này là mang lại lợi ích sẽ là sự khôn ngoan, và chúng ta nói rằng đức hạnh thì mang lại lợi ích? – Chắc chắn.
Socrates: Vậy thì chúng ta nói rằng đức hạnh là sự khôn ngoan, hoặc toàn bộ hoặc một phần của nó?
Meno: Những gì ông nói, Socrates, xem ra với tôi hoàn toàn đúng.
Socrates: Khi đó, nếu là như thế, tốt lành không phải là như vậy tự bản chất? – Tôi không nghĩ rằng chúng là như thế.
Socrates: Vì nếu chúng đã là thế, sẽ dẫn đến điều này: nếu tốt lành đã là như vậy tự bản chất, chúng ta sẽ có những người là người biết ai trong giới trẻ đã bởi bản chất là tốt lành; Chúng ta sẽ chọn lấy những người mà họ đã chỉ ra, và nhốt chặt những người đó trong thành lũy Acropolis, niêm phong họ trên đó cẩn thận còn hơn vàng, để không ai có thể làm hư hỏng họ, và khi họ đến trưởng thành, họ sẽ là có ích cho những thành phố của họ. – lý đủ lắm, Socrates.
Socrates: Bởi tốt lành là không là tốt lành bởi tự nhiên, có phải học tập làm cho họ như vậy?
Meno: Tất yếu, như tôi bây giờ nghĩ, Socrates, và rõ ràng, trên giả thuyết của chúng ta, nếu đức hạnh là kiến thức, nó có thể giảng dạy được.
Socrates: Có lẽ, Zeus ơi, nhưng có thể có điều rằng chúng ta đã không đúng để đồng ý với điều này?
Meno: Thế nhưng, nó xem dường là đúng vào lúc đó.
Socrates: Chúng ta không nên chỉ nghĩ rằng nó đúng vào lúc đó, nhưng cũng cả bây giờ, và trong tương lai, nếu nó để được là tất cả vững chắc.
Meno: Nhưng sự khó khăn là gì? ông có điều gì trong não thức khiến ông không thích về nó, và nghi ngờ rằng đức hạnh không là kiến ​​thức?
Socrates: Tôi sẽ cho bạn biết, Meno. Tôi không nói rằng đó là sai lầm khi nói rằng đức hạnh là có thể dạy dỗ được nếu nó là kiến thức, nhưng hãy nhìn xem không biết có là hợp lý cho tôi hay không để nghi ngờ không biết nó là kiến thức hay không. Cho tôi biết điều này: nếu không chỉ đức hạnh nhưng bất cứ điều gì dù thế nào đi nữa cũng có thể dạy được, tất sẽ có không có những người cần thiết là những người dạy nó và những người là người học nó? – Tôi cũng nghĩ vậy.
Socrates: Sau đó, lai nữa, nếu ngược lại không có những thày dạy hoặc những người học về một gì đó, chúng ta nên có quyền giả định rằng đề tài không thể giảng dạy được?
Meno: Hầu hết như vậy, nhưng có phải ông nghĩ rằng không có những thày dạy về đức hạnh?

[Anytus đi vào gymnasium, ngồi xuống cạnh Meno và Socrates]
Socrates: Tôi đã thường cố gắng để tìm xem không biết có bất kỳ một thày dạy nào của nó hay không, nhưng bất chấp tất cả những nỗ lực của tôi, tôi không thể tìm thấy bất kỳ một ai. Và dẫu thế, tôi đã tìm kiếm họ với giúp đỡ của nhiều người, đặc biệt là những người mà tôi tin là có nhiều kinh nghiệm nhất trong vấn đề này. Và bây giờ, Meno, Anytus [3] đây đã có dịp đến ngồi xuống cạnh chúng ta. Hãy để Chúng ta hãy chia sẻ tìm kiếm của chúng ta với anh ta. Điều sẽ là hợp lý để chúng ta làm như vậy, vì Anytus, trước hết tất cả, là con trai của Anthemion, một con người của giàu có và khôn ngoan, người đã không trở nên giàu có một cách tự động hay như kết quả của một món quà giống như Ismenias người thành Thebes, là người gần đây đã mua lại tài sản của Polycrates, nhưng bằng khôn ngoan và những nỗ lực của riêng ông. Hơn nữa, ông không có vẻ là một công dân kiêu ngạo, hoặc hợm hĩnh, hoặc ngang ngược theo những cách gây xúc phạm nào khác, nhưng ông là một người đàn ông cung cách lịch sự và ứng xử tốt đẹp. Ông cũng còn cho người bạn của chúng ta đây một sự dưỡng dục và học vấn tốt, như phần lớn những người dân Athens đã tin gưởng, vì họ đã bầu ông vào những văn phòng công quyền cao nhất. Khi đó là đúng để tìm những thày dạy về đức hạnh với sự giúp đỡ của những người như anh bạn đây, không biết có bất kỳ một ai không, và nếu có như vậy, họ là ai. Thế nên, Anytus, xin vui lòng tham gia với tôi và người khách bạn Meno của bạn ở đây, trong cuộc tham dò của chúng ta về phần ai là những người thày dạy đức hạnh. Nhìn nó theo cách này: nếu chúng ta muốn Meno để trở thành một y sĩ tốt, những thày dạy nào chúng ta sẽ gửi anh ta đến? Không phải là chúng ta sẽ gửi anh đến những y sĩ?
Anytus: Chắc chắn.
Socrates: Và nếu chúng ta muốn anh ta là một thợ đóng giày tốt, đến những người đóng giày? – Phải.
Socrates: Và như thế với những mục tiêu khác? – Chắc chắn.
Socrates: Hãy nói cho tôi nghe lần nữa về cùng đề tài này, như thế này: chúng ta nói rằng chúng ta sẽ là đúng để gửi anh ta đến những y sĩ, nếu chúng ta muốn anh trở thành một y sĩ; bất cứ khi nào chúng ta nói như thế, chúng ta nói với nghĩa rằng sẽ là điều hợp lý để gửi anh đến những ai là người thực hành tài khéo đó hơn là đến những ai là người không, và đến những ai là người đòi những học phí cho chính sự thực hành này, và đã cho thấy bản thân họ là những thày dạy của bất kỳ một ai là người muốn đến và học hỏi với họ. Đó không phải là với điều này trong đầu óc khiến chúng ta tất sẽ là đúng để gửi anh ta? – Vâng.

Socrates: Và cùng một điều thì đúng về chơi sáo và những thuật khéo khác? Sẽ là điều rất dại dột cho những ai là người muốn làm một ai đó thành một người chơi sáo, nhưng từ chối, không gửi anh ta đến những người tuyên bố dạy thuật khéo và kiếm tiền nhờ nó, nhưng gửi anh ta đến gây rắc rối cho những người khác bằng cách tìm kiếm để học hỏi từ những người không tuyên bố là những thày dạy, hay có chỉ một học trò độc nhất trong môn học đó mà chúng ta muốn người chúng ta gửi đến để học hỏi từ họ? Bạn không nghĩ đó là rất không hợp lý để làm như vậy sao? – Zeus ơi, tôi có nghĩ thế, và còn cũng là rất ngu xuẩn.

Socrates: Hầu như hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, bây giờ bạn có thể bàn bạc kỹ lưỡng với tôi về Meno; người bạn khách của chúng ta ở đây. Anh từng nói với tôi đã một thời gian khá lâu, Anytus, rằng anh trông mong để thu đạt được sự khôn ngoan và đức hạnh đó, vốn cho người ta khả năng để quản trị giỏi những gia đình và những thành phố của họ, chăm sóc cha mẹ của họ, để biết cách chào đón và đẩy đi cả những công dân và những người lạ như một người tốt nên làm [4]. Hãy xem xét chúng ta nên gửi anh đến học đức hạnh này với ai thì đúng. Hay có phải là rõ ràng trong quan điểm về những gì đã nói mới giờ đây, rằng chúng ta nên gửi anh ta đến những người xưng là thày dạy về đức hạnh, và đã cho thấy chính họ là sẵn sàng với bất kỳ một người Greek nào muốn học, và định và đòi một lệ phí cho việc này?
Anytus: Và những người này ông nói đây là ai, Socrates?
Socrates: Bạn chắc chắn tự mình biết rằng họ là những người mà người ta gọi là [những nhà chuyên môn sống bằng giảng dạy thu học phí,] những sophist [5].
Anytus: Có Heracles chứng giám, hãy im đi, Socrates. Cầu cho không một ai trong gia đình hoặc bạn bè của tôi, dù là những công dân hoặc những khách lạ, đừng đủ điên rồ để đi đến những người này và bị họ làm tổn hại, vì họ rõ ràng gây ra sự hủy hoại và hư hỏng của những người đi theo họ.

Socrates: Bạn nói thế nghĩa là thế nào, Anytus? Có phải những người này, chỉ một mình những người là người tuyên bố kiến thức để làm lợi ích người ta, rất khác với những người khác rằng họ không chỉ không gây nên lợi ích những gì người ta tin cậy nơi họ, nhưng ngược lại, làm hư hỏng nó, mặc dù họ rõ ràng mong đợi để kiếm tiền từ quá trình này? Tôi thấy tôi không thể tin bạn, vì tôi biết rằng có một người, Protagoras [6], từ kiến thức này của mình đã kiếm được nhiều tiền hơn Phidias, người đã thực hiện những công trình cao quí rất nổi tiếng như thế, và mười những nhà điêu khắc khác. Chắc chắn những gì bạn nói là hết sức khác thường, nếu những người đó, người vá xăng đan cũ và chữa quần áo thành giống như mới, tất sẽ bị tìm ra trong vòng một tháng, nếu họ giao trả những bộ quần áo và xăng đan trong một tình trạng tồi tệ hơn khi họ nhận chúng; nếu họ đã làm việc này, họ tất sẽ sớm chết đói rồi, nhưng toàn bộ xứ Greece đã không ghi nhận trong suốt bốn mươi năm rằng Protagoras đã làm hư hỏng những người thường xuyên đến với ông, và gửi họ về trong một tình trạng đạo đức tồi tệ hơn khi ông tiếp nhận họ. Tôi tin rằng ông đã gần bảy mươi khi ông qua đời, và đã thực hành nghề mình trong bốn mươi năm. Trong suốt thời gian đó đến ngày nay, danh tiếng của ông đã vẫn chưa bị sứt mẻ; và không chỉ Protagoras, nhưng một số lớn nhiều những người khác, một vài người sinh trước ông và một vài người ngày nay vẫn còn sống. Có phải chúng ta nói rằng bạn chủ trương rằng họ chủ ý lừa dối và gây tổn hại cho giới trẻ, hay rằng bản thân họ không nhận thức được việc này? Có phải chúng ta có thể giả định những người đó, vốn một số người cho họ là những con người khôn ngoan nhất, lại là điên dại như thế đó?
Anytus: Họ không hề điên dại một chút nào, Socrates. Điều nhiều phần đúng hơn là những người trong giới trẻ đó, người đóng tiền học cho họ, là người điên dại, và thậm chí còn nhiều hơn nữa, là những người thân đem ủy thác con trẻ của mình cho họ, và hầu hết tất cả những thành phố đã cho phép họ đến và không đuổi đi bất kỳ một công dân hoặc khách lạ nào cố gắng cư xử theo cách này.
Socrates: Có phải một vài nhà sophist đã làm điều sai trái với bạn, Anytus, hay tại sao bạn khó khăn về họ như thế?
Anytus: Không, Zeus ơi, tôi chưa bao giờ từng gặp một người nào trong số họ, tôi cũng chẳng cho phép bất kỳ một ai trong dòng họ tôi làm vậy.
Socrates: Thế bạn hoàn toàn không có một bất kỳ kinh nghiệm nào với những người này?
Anytus: Và tôi có thể vẫn cứ giữ như thế.
Socrates: Khi đó, ngài khả kính của tôi ơi, làm sao bạn có thể biết liệu có bất kỳ một gì tốt trong giảng dạy của họ hay không, nếu bạn hoàn toàn không có kinh nghiệm về nó?
Anytus: Dễ dàng, vì tôi biết họ là ai, bất kể tôi có kinh nghiệm về họ hay không.
Socrates: Có lẽ bạn là một thuật sĩ, Anytus, vì tôi tự hỏi, từ những gì chính bạn nói, còn cách nào khác khiến bạn biết về những việc này. Tuy nhiên, chúng ta hãy đừng cố để tìm ra xem ai là những người mà nhập đoàn với họ sẽ làm cho Meno thành xấu xa – hãy cho họ là những sophist, nếu bạn thích – nhưng cho chúng tôi biết, và mang lại lợi ích cho người bạn của gia đình bạn ở đây bằng cách nói với anh ấy, ai là người mà anh ta nên đi tới trong một thành phố quá lớn rộng như thế để có được, đến bất kỳ một mức độ đnags giá nào đó, đức hạnh mà tôi mới vừa mô tả giờ đây.
Anytus: Tại sao chính ông không tự nói cho anh ta?
Socrates: Tôi đã nhắc đến những người mà tôi nghĩ là thày dạy của nó, nhưng bạn nói tôi sai, và có lẽ bạn thì đúng. Đến lượt của bạn nói cho anh ta, trong số những người Athens anh nên đi đến với ai. Hãy cho anh ấy tên của bất cứ ai mà bạn muốn.
Anytus: Tại sao cho anh ta tên của một cá nhân? Bất kỳ một người Athens quí phái [7] nào anh có thể gặp, nếu người ấy sẵn lòng để bị thuyết phục, sẽ làm anh ta thành một con người tốt hơn so với những nhà sophist sẽ làm được.

(93)
Socrates: Và có phải những người quí phái này tự động trở thành có đức hạnh, mà không cần học từ bất cứ ai, và có phải họ có thể dạy những người khác những gì bản thân họ đã không bao giờ học?
Anytus: Tôi tin rằng những người này đã học được từ những người là người quý phái có trước họ; hay có phải ông không nghĩ rằng có rất nhiều người tốt trong thành phố này?
Socrates: Tôi tin, Anytus, rằng có nhiều những người ở đây, là người tốt trong những vấn đề chính trị công quyền, và rằng đã từng có cũng nhiều những người như thế trong quá khứ, nhưng có phải họ đã là những thày dạy giỏi về đức hạnh của riêng họ? Đó là điểm chúng ta đang thảo luận, không phải là liệu có những người tốt ở đây hay không, hay liệu đã có trong quá khứ hay không, nhưng chúng ta đang điều tra đã một thời gian khá lâu về không biết đức hạnh có thể giảng dạy được không. Và trong quá trình của sự điều tra, chúng ta đang tìm hiểu xem không biết những người tốt ngày nay và quá khứ có biết làm sao để truyền sang cho một người khác đức hạnh mà bản thân họ đã có được, hay một người không thể truyền tải hoặc không thể tiếp nhận nó được từ một người khác. Đây là những gì Meno và tôi đã điều tra được một thời gian. Hãy nhìn nó theo cách này, từ những gì chính bạn đã nói. Không phải bạn sẽ nói rằng Themistocles [8] là một con người tốt? – Phải. Ngay cả còn là người tốt nhất trong số những người.
Socrates: Và do đó là một thày dạy tốt về đức hạnh của chính mình, nếu như có ai là thế?
Anytus: Tôi nghĩ như vậy, nếu như ông ta muốn.

Socrates: Nhưng bạn có nghĩ rằng ông không muốn một vài người khác thành những người tốt, có danh dự, đáng kính trọng, và đặc biệt là con trai của chính mình? Hay có phải bạn nghĩ rằng ông ghen tị tức tối với người này, và đã cố tình không truyền lại cho anh ta đức hạnh của chính ông? Có phải bạn không nghe rằng Themistocles đã dạy Cleophantus, con trai ông, để thành một kỵ sĩ giỏi? Anh có thể đứng thẳng trên lưng ngựa và phóng lao từ vị trí đó, và làm được nhiều sự việc đáng chú ý khác vốn cha anh đã dạy và khiến anh khéo léo, tinh thông chúng, tất cả những sự việc đó đều đòi hỏi những thày dạy giỏi. Bạn không nghe điều này từ những bậc cha anh lớn tuổi của bạn? – Tôi có nghe.
Socrates: Như thế, người ta không thể đổ lỗi cho đứa con trai là thiếu tài năng tự nhiên[9], vì sự thất bại của anh ta trong đức hạnh? – Có lẽ không.
Socrates: Nhưng có bao giờ bạn từng nghe ai, già hay trẻ, nói rằng Cleophantus, con trai của Themistocles, đã là một người tốt và khôn ngoan trong cùng những theo đuổi tương tự như cha của anh? – Không bao giờ.
Socrates: Liệu chúng ta có tin rằng ông đã muốn giáo dục con trai của mình trong những thứ khác đó, nhưng không làm tốt hơn so với những người láng giềng của ông trong kỹ năng đó mà bản thân ông sở hữu, nếu thực sự đức hạnh có thể dạy được? – Có lẽ ông không thế đâu, Zeus ơi.

Socrates: Và thế nhưng, như bạn mình đồng ý, ông là trong số những thày dạy bậc nhất về đức hạnh trong quá khứ. Chúng ta hãy xem một người khác, Aristeides, con trai của Lysimachus [10]. Bạn không đồng ý rằng ông thì tốt? – Tôi rất đồng ý, chắc chắn.
Socrates: Ông cũng thế, đã cho Lysimachus, con trai của ông, giáo dục tốt nhất của Athens trong những vấn đề vốn chúng là công việc làm ăn của những người dạy học, và bạn nghĩ có nghĩ rằng ông đã làm anh ta thành một người tốt hơn so với bất cứ ai khác? Vì bạn đã từng trong đám bạn bè của anh ta, và đã thấy anh thuộc loại người nào [11]. Hoặc lấy Pericles [12], một người với sự khôn ngoan tuyệt vời như vậy. Bạn có biết rằng ông đã nuôi hai đứa con trai khôn lớn, Paralus và Xanthippus? – Tôi biết.

Socrates: Bạn cũng biết rằng ông đã dạy họ thành những kỵ binh giỏi như bất kỳ người Athens nào, rằng ông giáo dục họ trong mỹ thuật, trong thể dục, và trong tất cả những gì khác nếu đã là vấn đề kỹ năng, để không thua kém bất cứ ai, nhưng có phải ông đã không muốn làm cho họ thành những người tốt? Tôi nghĩ rằng ông đã làm, nhưng điều này không thể dạy được. Và bạn đừng có nghĩ rằng chỉ có một vài người Athens kém cỏi nhất mới không có khả năng trong lĩnh vực này, hãy nhớ lại rằng Thucydides [13] cũng đã nuôi dạy hai người con trai đến khôn lớn, Melesias và Stephanus, rằng ông đã giỏi giáo dục họ trong tất cả những sự việc khác. Họ là những đô vật giỏi nhất ở Athens – ông gửi gấm một người đến Xanthias, và người kia đến Eudorus, những người được cho là những đô vật giỏi nhất thời đó, hay bạn không nhớ?
Anytus: Tôi nhớ tôi đã nghe điều đó.
Socrates: Điều là chắc chắn rõ ràng, rằng không phải ông đã cho dạy những con trai mình những gì tốn kém, nhưng đã thất bại để dạy họ những gì chẳng tốn đồng nào – làm họ thành những người tốt – nếu như điều đó có thể dạy được? Hay có phải Thucydides có lẽ đã là một người thấp kém, người đã không có nhiều bạn trong số những người Athens và những đồng minh của Athens? Ông thuộc về một gia tộc lớn; ông có ảnh hưởng lớn trong thành phố và giữa những người Greek (trong các thành phố) khác, do đó nếu đức hạnh có thể giảng dạy được, ông hẳn đã tìm thấy người có thể làm những con trai ông thành những người tốt, có thể là một công dân hoặc một người khách lạ, nếu bản thân ông không có thời gian vì những bận tâm chính trị của mình. Tuy nhiên, bạn Anytus ơi, đức hạnh có thể chắc chắn không giảng dạy được.
Anytus: Tôi nghĩ, Socrates, rằng ông nói xấu người ta một cách dễ dàng. Tôi tất khuyên ông, nếu ông sẽ nghe tôi, phải nên cẩn thận. Có lẽ ở một thành phố khác cũng thế, và chắc chắn ở đây, điều là dễ dàng để làm tổn thương người ta hơn để làm lợi ích cho họ. Tôi nghĩ rằng bản thân ông biết điều đó.

[Anytus giận dữ bỏ đi, nhưng vẫn còn thấy trong sân của gymnasium]
Socrates: Tôi nghĩ, Meno, rằng Anytus thì tức giận [14], và tôi đã không ngạc nhiên chút nào tất cả. Anh ta nghĩ, để bắt đầu, rằng tôi vu khống những con người đó, và sau đó anh tin rằng mình là một trong số họ. Nếu anh ta bao giờ nhận ra vu khống là gì, anh sẽ dứt tức giận, nhưng bây giờ anh không biết nó. Bạn cho tôi biết, không phải là có những người xứng đáng trong số những người đồng hương của bạn (ở Thessaly) hay không? – Chắc chắn.
Socrates: Nào bây giờ, họ có sẵn sàng tự đưa bản thân họ ra cho tuổi trẻ như những thày dạy? Họ có đồng ý họ là những thày dạy, và đức hạnh có thể giảng dạy được?
Meno: Không, Zeus ơi, Socrates, nhưng đôi khi ông sẽ nghe họ nói rằng nó có thể dạy được, đôi khi khác, rằng nó không thể.
Socrates: Chúng ta có nên nói rằng họ là những thày dạy về đề tài này, ngay cả khi họ thực không đồng ý về điểm này? – Tôi không nghĩ vậy, Socrates.
Socrates: Thêm nữa, bạn có nghĩ rằng những nhà sophist này, những người một mình xưng là như vậy, là những thày dạy về đức hạnh?
Meno: Tôi khâm phục điều này nhất trong Gorgias, Socrates, rằng ông sẽ không bao giờ nghe ông ta hứa hẹn điều này. Thật vậy, ông chế giễu những người khác khi nghe họ đưa ra tuyên bố này. Ông nghĩ rằng một người nên làm cho người ta thành những người ăn nói khôn ngoan.
Socrates: Bạn không nghĩ khi đó, rằng những nhà sophist là những thày dạy?
Meno: Tôi không thể nói, Socrates; giống như hầu hết mọi người, có những lúc tôi nghĩ rằng họ là, có những lúc khác tôi nghĩ rằng họ không phải.

Socrates: Bạn có biết rằng không phải chỉ có bạn và những người khác trong công chúng có những lúc nghĩ rằng nó có thể dạy được, những lúc khác nghĩ rằng nó không thể, nhưng nhà thơ Theognis [15] cũng nói cùng điều tương tự? – Ở đâu?
Socrates: Trong bài bi ca của ông: “Ăn và uống với những người này, và giữ cùng bầu đoàn với họ. Làm vui lòng những người có quyền lực lớn, vì bạn sẽ học sự tốt lành từ tốt lành. Nếu bạn hòa mình với người xấu bạn sẽ bị mất ngay cả những gì thông minh bạn đã có”. Bạn thấy rằng ở đây ông nói như thể nếu đức hạnh có thể giảng dạy được? – Có vẻ nó xem dường như thế.
Socrates: Ở những nơi khác, ông đã thay đổi một chút: “Nếu điều này có thể làm được”, ông nói, “và sự thông minh có thể được nhỏ giọt cho thấm nhuần”, bằng cách nào đó những ai là người có thể làm được điều này “sẽ thu nhận được nhiều những học phí lớn”, và tiếp tục: “Không bao giờ một đứa con trai xấu sẽ được sinh ra từ một người cha tốt, vì anh sẽ được những lời khôn ngoan thuyết phục, nhưng bạn sẽ không bao giờ làm cho một người xấu thành tốt bằng giảng dạy”. Bạn có nhận ra rằng nhà thơ mâu thuẫn với chính mình trên cùng một đề tài? – Ông có vẻ là thế.

Socrates: Bạn có thể nào nhắc đến đến bất kỳ một đề tài nào khác, trong đó những người tự xưng là thày dạy, họ không chỉ không được công nhận như những thày dạy của những người khác, nhưng không được công nhận chính bản thân họ có kiến ​​thức về nó, và được nghĩ là nghèo nàn trong chính vấn đề mà họ xưng để dạy? Hoặc bất kỳ đề tài nào khác trong đó những người được công nhận như những thày dạy xứng đáng có lúc nói rằng nó có thể giảng dạy được và có lúc nói khác rằng nó không thể? Bạn có sẽ nói rằng những người đó là người rất mù mờ lẫn lộn về một đề tài, lại có thể là những thày dạy nó một cách hiệu quả? – Không, Zeus ơi, tôi sẽ không.
Socrates: Nếu sau đó không phải là những nhà sophist, cũng không phải là người bản thân họ xứng đáng là những thày dạy của đề tài này, rõ ràng sẽ không có những người khác? – Tôi không nghĩ rằng có.
Socrates: Nếu không có những thày dạy, cũng chẳng có những học trò? – Như ông nói.
Socrates: Và chúng ta đã đồng ý rằng một đề tài mà không có cả những thày dạy cũng chẳng có những học trò thì không thể dạy dỗ được? – Chúng ta đã đồng ý thế.
Socrates: Bây giờ, có vẻ như là không có thày dạy về đức hạnh ở bất kỳ đâu cả phải không? – Đó là như vậy.
Socrates: Nếu không có những thày dạy, không có những người học? – Điều đó có vẻ như vậy.
Socrates: Vậy thì đức hạnh không thể giảng dạy được ?
Meno: HIển nhiên là không, nếu như chúng ta đã điều tra điều này một cách chính xác. Tôi chắc chắn tự hỏi, Socrates, không biết có phải cũng chẳng có những người tốt hay không nữa, hoặc, hoặc bằng cách nào những người tốt đi đến thành ra được.
Socrates: Chúng ta có lẽ là những mẫu người nghèo nàn, bạn và tôi, Meno. Gorgias đã không giáo dục bạn được xứng đủ, Prodicus cũng không với tôi. Sau đó chúng ta, dẫu bất kể giá nào, phải chuyển chú ý của chúng ta về chính bản thân chúng ta, và tìm một ai đó là người, trong vài cách nào đó, sẽ làm chúng ta thành tốt hơn. Tôi nói điều này theo quan điểm của sự điều tra gần đây của chúng ta, vì điều là vô lý lố bịch nếu chúng ta thất bại, không thấy được rằng không phải là chỉ dưới sự hướng dẫn của kiến thức mà người ta thành công trong những công việc của họ, và có lẽ đó là lý do tại sao kiến thức về những người tốt đi đến thành thế nào, kiến thức đó thoát khỏi chúng ta.
Meno: Ông nói thế có nghĩa thế nào, Socrates?

Socrates: Tôi nói với nghĩa này: Có phải chúng ta đã đúng khi đồng ý rằng những người tốt phải là mang lại lợi ích, và rằng điều này không thể nào khác được. Không phải như vậy sao? – Phải.
Socrates: Và rằng họ sẽ mang lại lợi ích, nếu họ cho chúng ta những hướng dẫn chính xác trong những công việc của chúng ta. Về điều này chúng ta cũng đã đúng để đồng ý, phải không? – Phải.
Socrates: Nhưng rằng người ta không thể hướng dẫn một cách chính xác nếu không có kiến ​​thức; đồng ý của chúng ta với điều này có thể có lẽ là không chính xác. – Ông nói thế có nghĩa thế nào?
Socrates: Tôi sẽ nói cho bạn nghe. Một người là người biết đường để đi đến thành Larissa [16], hoặc bất cứ nơi nào nếu bạn thích, và đã đến đó và hướng dẫn những người khác, chắc chắn sẽ hướng dẫn họ giỏi và chính xác? – Chắc chắn.
Socrates: (Thế còn) Nếu một ai đó đã có một ý kiến ​​đúng về phần đường đi tới, nhưng đã chưa từng đi đến đó và cũng không thực sự có kiến thức về nó, không phải người này cũng sẽ dẫn đường chính xác? – Chắc chắn.
Socrates: Và miễn là chừng nào người này có ý kiến đúng về điều vốn những người khác có kiến ​​thức, ông sẽ không là một người hướng dẫn tồi tệ hơn một người nào là người có hiểu biết, vì ông đã có một ý kiến ​​đúng, mặc dù không phải kiến thức. – Không cách nào tồi tệ hơn.
Socrates: Như thế, ý kiến ​​đúng thì không cách nào là một hướng dẫn tồi tệ cho hành động chính xác, hơn là kiến ​​thức. Chính điều này khiến chúng ta bỏ qua trong điều tra của chúng ta về bản chất của đức hạnh, khi chúng ta nói rằng chỉ có kiến thức có thể dẫn đến hành động đúng, vì ý kiến ​​đúng cũng có thể làm như vậy được. – Nó có vẻ thế.
Socrates: Như thế, ý kiến ​​đúng là không kém hữu ích hơn kiến thức?
Meno: Vâng, đến mức độ này, Socrates. Nhưng người có kiến thức sẽ luôn luôn thành công, trong khi ai là người có ý kiến ​​đúng sẽ chỉ có những lần thành công.
Socrates: Bạn nói thế có nghĩa thế nào? Sẽ có phải là người có ý kiến ​​đúng, miễn là chừng nào ý kiến ​​của người ấy đúng, không luôn luôn thành công?
Meno: Điều đó xem dường là thế bởi tất yếu, và nó làm cho tôi tự hỏi, Socrates, đây là điều xảy ra như thế, tại sao kiến thức lại được đánh giá cao hơn rất nhiều so với ý kiến ​​đúng, và tại sao chúng là khác nhau.
Socrates: Bạn có biết lý do tại sao bạn tự hỏi, hoặc tôi phải cho bạn biết? – Bằng mọi cách xin cho tôi biết.
Socrates: Đó là bởi vì bạn đã không quan tâm đến những bức tượng của Daedalus, nhưng có lẽ không có tượng nào của ông trong Thessaly. [17]
Meno: Ông nghĩ gì trong đầu khi nói điều này?
Socrates: Rằng chúng cũng thế, bỏ chạy và trốn thoát nếu người ta không buộc chúng xuống, nhưng vẫn ở lại tại chỗ nếu bị buộc xuống đấy. – Như thế, thì sao?

Socrates: Mua được một tác phẩm không bị buộc chặt của Daedalus thì không có nhiều giá trị, giống như mua một nô lệ bỏ chạy, vì nó sẽ không ở lại, nhưng nó có nhiều giá trị nếu nó bị buộc chặt, vì những tác phẩm (như thế) của ông thì rất đẹp. Tôi đang nghĩ gì khi tôi nói điều này? Về những ý kiến ​​đúng. Đối với những ý kiến ​​đúng, miễn là chừng nào chúng còn ở lại, là một điều tốt đẹp và tất cả chúng làm là tốt lành, nhưng chúng không sẵn sàng để ở lại lâu dài, và chúng chạy thoát khỏi não thức của một người, như thế khiến chúng không có nhiều giá trị cho đến khi người ta buộc chúng xuống bằng cách cho chúng một giải thích về lý do tại sao. Và đó, Meno bạn của tôi, là sự nhớ lại, như chúng ta đã đồng ý trước đó. Sau khi chúng bị buộc xuống, trước tiên chúng chuyển sang thành kiến thức, và sau đó chúng tồn tại mãi mãi [18]. Đó là lý do tại sao kiến thức được đánh giá cao cao hơn so với ý kiến ​​ chính xác, Meno, và kiến ​​thức khác với ý kiến chính xác ở tư thế được trói chặt, ghì xuống.
Meno: Vâng, Zeus ơi, Socrates, nó có vẻ là một gì đó như thế.

Socrates: Thật vậy, tôi cũng thế, tôi nói như một người không có kiến thức nhưng chỉ phỏng đoán. Tuy nhiên, tôi chắc chắn không nghĩ tôi đang phỏng đoán rằng ý kiến ​​đúng là một điều khác biệt với kiến thức. Nếu tôi có xác nhận biết bất cứ gì nào khác – và chỉ về một ít sự việc tôi sẽ làm chuyện xác nhận như thế – tôi sẽ đặt điều này xuống như một trong những điều tôi biết. – Đúng như vậy, Socrates.
Socrates: Tốt, vậy thì, có phải là không đúng rằng khi ý kiến ​​đúng hướng dẫn tiến trình của mọi hành động, nó làm không tồi tệ hơn kiến thức? – Tôi nghĩ ông cũng đúng về điều này.
Socrates: Ý kiến ​​đúng, sau đó, thì không thua kém kiến thức, cũng không kém hữu ích trong sự hướng dẫn những hành động, cũng không phải rằng người có nó thì có ít hơn so với người có kiến thức. – Đó là như vậy.
Socrates: Và chúng ta đã đồng ý rằng con người tốt thì mang lợi ích. – Phải.
Socrates: Như thế, sau đó, không chỉ qua kiến ​​thức mà còn qua ý kiến ​​đúng, khiến những con người thành tốt, và khi họ tốt, họ mang lại lợi ích cho những thành phố của họ; và không phải kiến thức cũng chẳng phải ý kiến ​​đúng đến con người bởi tự nhiên, nhưng đều được thu tập – hay bạn nghĩ rằng một trong hai này đi đến bởi tự nhiên? – Tôi không nghĩ vậy.
Socrates: Sau đó, nếu chúng không đến bởi tự nhiên, những người (tốt) như vậy cũng không phải bởi bản chất tự nhiên. – Chắc chắn là không.

Socrates: Vì sự tốt lành không đến bởi tự nhiên, chúng ta tiếp theo đã hỏi rằng không biết nó có thể dạy được không. – Phải.
Socrates: Chúng ta đã nghĩ rằng nó có thể dạy được, nếu nó là kiến thức? – Phải.
Socrates: Và rằng nó đã là kiến thức nếu nó có thể dạy được? – Khá như vậy.
Socrates: Và rằng nếu đã có những thày dạy của nó, nó có thể dạy được, nhưng nếu đã không có, nó không thể dạy được? – Đó là như vậy.
Socrates: Và sau đó, chúng ta đã đồng ý rằng đã không có những thày dạy của nó? – Chúng ta đã đồng ý.
Socrates: Như thế, chúng ta đã đồng ý rằng nó không thể dạy được, cũng không là kiến thức? – hoàn toàn là vậy,
Socrates: Nhưng chúng ta chắc chắn đồng ý rằng đức hạnh là một điều tốt? – Phải.
Socrates: Và rằng điều gì nếu hướng dẫn một cách chính xác là cả hai, vừa hữu dụng và tốt? – Chắc chắn.

Socrates: Và rằng chỉ hai điều này, tin tưởng đúng thực và kiến ​​thức, hướng dẫn chính xác; và rằng nếu một người có được những điều này, ông đem cho sự hướng dẫn chính xác. Những sự vật việc mà sau cùng quay ra thành đúng bởi một vài ngẫu nhiên may mắn, không phải do sự hướng dẫn của con người, nhưng nơi nào có sự hướng dẫn chính xác của con người, đó là do hai sự việc, tin tưởng đúng thực và kiến ​​thức. – Tôi nghĩ đó là thế.
Socrates: Bây giờ, vì nó không thể dạy được, đức hạnh có vẻ thôi không còn là kiến thức? – Nó có vẻ không.
Socrates: Như vậy, một trong hai điều tốt đẹp và hữu dụng đã được loại trừ, và kiến ​​thức không phải là điều hướng dẫn trong những vấn đề chính trị công quyền. – Tôi không nghĩ vậy.
Socrates: Như vậy, nó không phải là bởi một vài loại của trí tuệ khôn ngoan, hoặc bởi tư cách khôn ngoan, khiến những người như thế chỉ huy những thành phố của họ, những người thuộc loại như Themistocles và những người mới vừa được Anytus nhắc đến? Đó là lý do tại sao họ không thể làm những người khác là giống như bản thân họ, bởi vì những gì họ là không phải kiến thức làm nên.
Meno: Nó xảy ra có lẽ như ông nói, Socrates.
Socrates: Do đó, nếu nó không phải là qua kiến ​​thức, sự thế chỗ duy nhất tương ứng cho nó, đó là bằng phương tiện của ý kiến ​​đúng vốn những chính khách đi theo tiến trình đúng cho những thành phố của họ. Nhìn theo phương diện kiến thức, họ không khác gì với những thầy bói và những nhà tiên tri. Họ cũng thế, họ nói nhiều những sự vật việc đúng, khi được (thần linh) truyền cảm hứng, nhưng họ không có kiến thức về những gì họ đang nói. – Đó có lẽ là như vậy.
Socrates: Và như vậy, Meno, có phải là đúng để gọi những người này siêu phàm, người với không bất kỳ sự hiểu biết nào, là đúng nhiều ở những gì quan trọng, trong những gì họ nói và làm? – Chắc chắn.
Socrates: Chúng ta sẽ là đúng để cũng gọi những thầy bói và những nhà tiên tri đó là siêu phàm, mà chúng ta vừa nhắc đến, và tất cả những nhà thơ, và chúng ta cũng nên gọi những người nổi tiếng đó, cũng không kém siêu phàm và ít nhận được cảm hứng, họ là những người cũng, không ít, chịu ảnh hưởng và là sở hữu của những vị gót, khi những bài phát biểu của họ dẫn đến thành công trong nhiều những vấn đề quan trọng, mặc dù họ không có kiến ​​thức về những gì họ đang nói. – Khá là như vậy.
Socrates: Phụ nữ cũng thế, Meno, gọi những người đàn ông tốt là siêu phàm, và những người Sparta, khi họ tán dương một ai đó, nói “Người đàn ông này thì siêu phàm”.
Meno: Và xem dường họ là đúng, Socrates, mặc dù có lẽ Anytus ở đây, sẽ khó chịu với ông vì nói như vậy.

Socrates: Tôi không bận trí về điều đó; chúng ta sẽ nói chuyện với anh ta lần nữa, nhưng nếu chúng ta đã đúng ở đường lối trong đó chúng ta đã nói chuyện và điều tra trong toàn bộ thảo luận này, đức hạnh tất không là một căn cơ bẩm sinh, cũng không dạy được, nhưng đến với những ai là người có được nó như một món quà từ những vị gót, vốn không có sự hiểu biết đi kèm, trừ khi nếu có một ai đó trong số những chính khách của chúng ta là người có thể thay đổi một người nào khác vào thành một chính khách. Nếu đã có một như thế, có thể nói được người ấy là giữa những người sống, như Homer đã nói về Tiresias đã giữa những người chết, cụ thể là, rằng “ duy nhất người ấy giữ lại được khôn ngoan của mình trong khi những người khác vụt bay đi như những cái bóng.” [19] Trong cùng một cách thức, một người giống như thế, nhìn theo hướng liên quan đến đức hạnh, ở đây cũng là thực tại duy nhất, so sánh được, như nó đã là, với những cái bóng.
Meno: Tôi nghĩ rằng đó là một cách hay tuyệt để nói về nó như thế, Socrates.
Socrates: Nó theo đến từ suy luận này, Meno, rằng đức hạnh xuất hiện ra như có mặt trong trong những ai đó trong chúng ta, người có thể có được nó, như một món quà từ những vị gót. Chúng ta sẽ có kiến ​​thức rõ ràng về điều này, trước khi chúng ta điều tra xem nó đi đến có mặt trong những người nam như thế nào, khi chúng ta trước tiên cố gắng để tìm hiểu xem đức hạnh trong bản thân nó là gì. Nhưng bây giờ đã đến lúc tôi phải đi. Bạn hãy thuyết phục người bạn khách Anytus của bạn ở đây về chính những điều này, vốn bản thân bạn đã được thuyết phục về chúng, ngõ hầu rằng anh ta có thể là dẫn dắt được, biết nghe theo hơn. Nếu bạn thành công, bạn sẽ cũng ban cho những người Athens một phúc lợi.


Plato

Lê Dọn Bàn tạm dịch – bản nháp thứ nhất
(Nov/2014)
[1] inscribing the area inside a circle: Plato không cho chúng ta đầy đủ chi tiết để có thể định rõ bài toán hình học ông có trong đầu ở đây, nên chúng ta chỉ có thể phỏng đoán; nhưng thực ra, bài toán không là điều quan trọng với ông, những tất cả quan trọng là ông cho chúng ta một minh họa về sự biện luận trên một giả định (assumption) hay như thuật ngữ trong toán học (và khoa học) là một giả thuyết (hypothesis)
[2] [Bản dịch ở đây theo sự giải thích của T.L. Heath, Một lịch sử của Toán học Greek (Oxford: Clarendon Press, 1921), vol. 1 pp. 298 ff.]
[3] [Anytus là một trong những người tố cáo của Socrates tronng phiên tòa của ông. Xem Apology 23e.] Ông là một nhà chính trị, phái dân chủ, của Athens; là tư lệnh quân sự của cuộc viễn chinh đến Pylos năm 409 TCN, bị thất bại và do đó ông đã bị truy tố ra toà. Bị ba mươi nhà độc tài (bao gồm cả chú và anh em họ của Plato) trục xuất, nhưng sau đó, Anytus đã giúp Thrasybulus, mang lại chế độ dân chủ về cho Athens
[4] Rõ ràng, như ở đây và tiếp sau, Socrates dùng “tốt” thay cho “đức hạnh” (areté)
[5] sophist (sophistēs) gốc từ sophia, và sophos): thông minh hay/và khôn ngoan.
Các nhà sophist là những học giả trí thức, thường cũng là những giáo sư chuyên môn lưu động và thường xuyên lui tới Athens và những thành phố Greece khác trong nửa sau thế kỷ thứ 5 TCN. Thu một khoản học phí, các nhà sophist cung cấp cho những người Greek trẻ tuổi và giàu có một giáo dục về aretē (đức hạnh, hay xuất sắc), do đó đạt được sự giàu có, và nổi tiếng, và cũng khơi dậy ác cảm. Trước thế kỷ thứ 5 TCN, aretē đã chủ yếu liên kết với đức hạnh của giới chiến binh quý tộc, như lòng can đảm và sức mạnh thể chất. Trong Athens dân chủ của nửa sau thế kỷ thứ 5 TCN, tuy nhiên, aretē đã ngày càng hiểu như khả năng gây ảnh hưởng của một công dân trong những hội họp chính trị, bằng vào thuật thuyết phục, tài hùng biện; phong trào giáo dục của những sophist đều phát triển và khai thác sự thay đổi quan niệm này. Những người nổi tiếng nhất trong số những sophist, nay còn được biết là: Protagoras, Gorgias, Antiphon, Hippias, Prodicus và Thrasymachus.
Chỉ có một số ít các bản văn của những sophist đã sống sót, và hầu hết những gì chúng ta biết về những sophist rút ra từ những lời chứng hạng nhì, thuật lại gián tiếp, hay những mảnh vụn của những văn bản đã mất từ lâu, và những mô tả tổng quát, đặc biệt có tính chất thù địch, nhiều ác cảm với họ, trong những đàm thoại của Plato. Chính do ảnh hưởng này của Plato và Aristotle, khiến từ ngữ sophist đã đi đến sử dụng với ý chỉ vào lý luận nguỵ biện, trí tuệ xảo trá và đạo đức bất chính, do đó; chúng ta đã (lầm lẫn) dịch sophist là nhà ngụy biện (theo Tàu: 诡辩学家: quỉ biện học gia)
[6] Protagoras người thành Abdera (c. 490-420 TCN) là nhân vật nổi bật nhất trong những sophist, và qua Plato, chúng ta biết ông là người đầu tiên thu học phí, với danh hiệu sophist (Protagoras, 349a). Mặc dù có ác cảm với những sophist, nhưng Plato trình bày Protagoras như một khuôn mặt với nhiều thiện cảm và trang nghiêm đáng kính. Protagoras đã dạy học trong hơn 40 năm, được kể là tự nói mình đã dạy người ta về “đức hạnh”, để hướng dẫn đời sống hành ngày. Một trong những khía cạnh khác của cuộc đời và việc làm đáng chú ý của Protagoras, là liên hệ thân cận giữa ông và Pericles (c. 495-429 TCN) vị tướng lãnh và nhà chính trị vĩ đại của Athens. Pericles, chính khách có ảnh hưởng nhất của Athens trong hơn 30 năm, gồm cả hai năm đầu cuộc chiến Peloponnesian, cho thấy đã có và giữ tôn kính với những triết gia và những nhà sophist, và đặc biệt Pericles đã giao cho Protagoras công việc soạn thảo hiến pháp cho thành phố Thurii, một thuộc địa của Athens tại Italy, năm 444 TCN. Protagoras dường như đã viết nhiều tác phẩm, tất cả đều đã mất. Chỉ hai trong số đó chúng ta có vài hiểu biết nhất định là Alethia (Chân lý) và Peritheon (Về những vị gót), qua một vài mảnh văn được ghi chép như những trích dẫn trong các tác phẩm của các tác giả khác về sau, như Plato, Aristotle, Diogenes Laërtus và Sextus Empiricus.
Protagoras đã đóng góp cho triết học một phương pháp tìm kiếm một biện luận tốt hơn, bằng phương pháp loại trừ: loại bỏ dần những luận chứng kém, hoặc khó có khả năng thực hành, hoặc có những mâu thuẫn (antilogy). Tuyên bố của ông là có thể “làm những trường hợp tồi tê, nặng hơn, thành nhẹ hơn, tốt hơn” là nói về kỹ năng ăn nói trước ông chúng, thuật hùng biện, có ích lợi rất thực tiễn cụ thể, khi xử dụng trong những hội họp chính trị, hay kiện tụng tư pháp, trong những cơ chế dân chủ của Athens, nhưng có lẽ nó cũng có tiềm năng để dễ xử dụng vào những mục tiêu không chính đáng; những lạm dụng của thuật hùng biện trước công chúng dẫn đến những hệ quả xem dường là những gì người Athens coi là nghiêng sang bất công hoặc bào chữa cho thiếu đạo đức, và có lẽ cũng do đấy, đã làm mất lòng tin trong xã hội vào những nhà sophist.
Mặc dù chỉ còn những trích dẫn ngoài nội dung đã thất lạc của nó, trong một tác phẩm sau này, câu nói nổi tiếng nhất của ông bắt nguồn từ Alethia, thường gắn liền với tên tuổi ông: “Con người là thước đo của tất cả mọi sự vật việc: về những gì có, rằng chúng có thế nào, và về những gì không có, rằng chúng không có thế nào” (Nếu sự việc là thế vì chúng ta nghĩ chúng là thế). Một câu khác của Protagoras, trích dẫn trong Diogenes Laërtus: “Có hai mặt trong mỗi câu hỏi”. Đây là những phát biểu ngắn gọn xem như trong quan điểm của thuyết Chân lý tương đối (Relativism - không có gì là hoàn toàn tốt hay xấu, đúng hay sai, và rằng sau cùng, không có chân lý tổng quát hay khách quan), hay đúng hơn, thuyết đạo đức tương đối (Moral Relativism). Khái niệm của ông rằng phán đoán và hiểu biết là một cách nào đó liên quan đến người xét đoán hay có hiểu biết đó (và thực tế là có nhiều những quy mô, những mức độ khác nhau của Tốt và Xấu, cũng nhiều như số những cá nhân khác biệt trên thế giới), đã được biết đến như là thuyết Đạo đức chủ quan (Ethical Subjectivism), có rất nhiều ảnh hưởng và vẫn đang được thảo luận rộng rãi trong triết học hiện đại.
Trong tác phẩm bị mất Peritheon, Protagoras đã viết: “Liên quan đến các vị gót, tôi không có phương tiện nào để biết liệu họ có hiện hữu hay không, hay họ thuộc loại giống như thế nào, vì sự tối tăm của đối tượng, và sự ngắn ngủi của đời người”. Đây là một phát biểu cũng mạnh mẽ như bất kỳ phát biểu nào của những triết gia theo thuyết không-thể-biết (Agnosticism) ngày nay, và chắc chắn đã gây chấn động trong thời ông.
[7] Gentleman: quí ông: ở đây, theo nghĩa nguyên thủy, chỉ người thuộc giai tầng cao nhất trong xã hội, thường là người dòng dõi quí tộc
[8] Themistocles: (Khoảng 530–462 TCN). Một nhà chỉ huy quân sự vĩ đại của Athens trong trận chiến tranh thứ hai chống lại Persia (490-489), và một trong những chính khách chính yếu đã thiết lập Athens với tiềm năng mở ra sự vĩ đại của nó sau đó. Cleophantus: con trai của Themistocles, nổi tiếng là một đứa trẻ hư hỏng vì quá được nuông chiều.
[9] Nature (phusis): bản chất tự nhiên, Socrates nhắc đến nguồn gốc Menon hỏi là có thể có hay không, của đức hạnh, trong câu hỏi mở đầu.
[10] Aristeides: một nhà chính trị Athens nổi tiếng, prominent along with his political rival Themistocles in the second Persian invasion of 480–479, and called ‘the Just’ for his equitable treatment of Athenian allies.
[11] Lysimachus: một người quí tộc Athens giàu có nhưng tầm thường. Aristeides là con của ông, một thời gian đã là thuộc nhóm những người thân cận, đi theo Socrates.
[12] Pericles: c.495–429, một nhà chính trị lỗi lạc, and the virtual ruler of supposedly democratic Athens from about 450 until his death from the plague. Paralus cùng Xanthippus, hai con trai của Pericles, đều chết trong trận dịch năm 429 TCN.
[13] [Không phải sử gia Thucydides, nhưng con trai của Melesias, một chính khách Athens, cũng là một người chống đối Pericles, và bị loại trừ (trục xuất khỏi Athens) năm 440 TCN]
was an aristocrat of high principle and conservative views who opposed the plans of Pericles for enriching and adorning Athens.
[14] Anytus is angry: không hoàn toàn rõ ràng vì sao. Socrates, như trên, không nói gì đặc biệt đến làm mất lòng. Nhưng Plato muốn chúng ta nhớ rằng Anytus sẽ là một trong những người khởi tố Socrates, và như thế để nhấn mạnh vào tính bi quan chủ yếu – ngay cả bi kịch – của những đàm thoại trước đó (về thân thế Socrates). Socrates đã là một con người tốt đẹp, với một sứ mệnh cao cả, nhưng tất cả ông thực sự thành công trong việc làm đã là gây bực tức cho những người Athens, đồng bào của ông, những người sau đó đã lên án và buộc ông tội chết.
[15] [Theognis là một nhà thơ của giữa thế kỷ thứ sáu TCN, những trích dẫn dưới đây là những dòng 33-36 và 434-38 (Diehl) của elegies của ông.]
[16] Thủ phủ của xứ Thessaly, của Meno
[17] Daedalus (thần thoại Greek): một người thợ thủ công điêu luyện, một nhà phát minh, và là người đã vẽ kiểu và dựng kiến trúc Labyrinth trên đảo Crete, thật kỳ ảo rắc rối, một khi vào không thể tìm lối ra, để giam giữ quái vật Minotaur. Sau này, chính Daedalus bị cầm tù trong Labyrinth này, và để vượt ngục, ông trổ tài phát minh, dùng dây bện, lông vũ và sáp làm những cánh như của loài chim. Ông và con trai Icarus, dùng những cánh chim nhân tạo này, bay lên cao và đã thoát khỏi đảo Crete. Tên gọi Daedalus có nghĩa là “tài tình” hay “thông minh”. Khi Daedalus sống ở Athens, nổi tiếng là một người làm tượng thần kỳ, những tượng do Daedalus làm, khác trước, không đắp chân tay dính chặt vào thân mình; nhưng thường đắp tay chân tượng trong những tư thế cử động, tách biệt với thân, và Daedalus tạo những đường nét linh động như sống thật, tương truyền mỗi khi tượng làm xong, phải buộc chặt, trói tượng xuống đất, để giữ chúng, nếu không chúng sẽ đi mất.

Tại sao biết rằng p thì tốt/hay hơn là một tin tưởng, một ý kiến đúng rằng p?
The question why knowledge is distinctively valuable has an important historical precedent in Plato's Meno in which Socrates raises the question of why knowledge is more valuable than mere true belief. Initially, we might appeal to the fact that knowledge appears to be of more practical use than true belief in order to mark this difference in value, but, as Socrates notes, this claim is far from obvious on closer inspection. After all, a true belief about the correct way to Larissa is surely of just as much practical use as knowledge of the way to Larissa—both will get us to our destination. Given that we clearly do value knowledge more than mere true belief, the fact that there is no obvious explanation of why this should be so creates a problem. We will call the issue of why knowledge is more valuable than mere true belief, the Meno problem.
Plato's own solution to this problem was to argue that the property distinctively possessed by knowledge is that of being ‘tied-down’ to the truth, like the mythical tethered statues of Daedalus which were so life-like that they were tied to the ground to ensure that they did not run away. In contrast, mere true belief, argues Plato, is apt to run away and be lost. Put more prosaically, the point being made here is that knowledge, unlike mere true belief, gives one a confidence that is not easily lost, and it is this property that accounts for the distinctive value of knowledge over mere true belief. Plato’s explanation consists then in insisting on the stability of knowledge in comparison to true belief. Briefly said, when one possesses one piece of knowledge about the way to go Larissa, one is less likely to abandon one’s belief if the road seems to take the wrong direction. When one possesses knowledge, one is more confident, one is less easily destabilized and this is the reason why it is better to know that p than to believe truly that p.
Plato was concerned by the different practical value of knowledge in comparison to true belief. The contemporary debate focuses on the distinctive epistemic values of knowledge and true belief. This means that a contemporary solution will try to appeal exclusively to epistemic values —mainly truth— and not to practical values —as utility— to explain why it is better to possess knowledge than mere true belief. Then, the contemporary debates is not perfectly pointed by our initial question but more accurately by the following:
(Q) Tại sao, về tri thức, biết rằng p thì tốt hơn có được một tin tưởng đúng, một ý kiến đúng rằng p
Một lý thuyết về tri thức đúng nghĩa và thoả đáng phải trả lời câu hỏi cơ bản này.

[18] Tôi theo bản Cambridge, khi dịch sang tiếng Việt, rõ nghĩa hơn: “once they are fastened, in the first place they turn into knowledge, and in the second, are abiding”.
[19] [Odyssey x.494-95.]