Monday, July 4, 2016

Plato – Sophist (4)

Sophist 
(Σοφιστής)

Plato 
(Πλάτων, Plátōn, 428/427– 348/347 TCN)


3.2 Khó hiểu với ‘gì đó là’
[242b]
Người khách: Tôi sợ rằng với bạn tôi sẽ có vẻ như bị lãng trí, nếu tôi luôn thay đổi vị trí của tôi, dịch tới lại trở lui, sau khi nói rõ những gì tôi đã nói. Đó là vì lợi ích cho bạn mà chúng ta sẽ phải cố gắng để bác bỏ những gì Parmenides nói – nếu chúng ta có thể làm được điều đó.
Theaetetus: Vậy xin cứ tiếp tục. Đừng lo lắng gì về điều đó. Tôi sẽ không nghĩ rằng ông ứng xử không thích đáng, dù trong bất kỳ cách nào, nếu ông cứ tiến tới thẳng với sự bác bỏ và thuyết minh của ông.
Người khách: Tốt, vậy tôi sẽ bắt đầu cuộc thảo luận nguy hiểm này thế nào đây? Con đường chúng ta phải tuyệt đối chuyển sang để bước tới, cậu bé của tôi, là thế này.
Theaetetus: Cụ thể là, ...?

Người khách: Chúng ta phải suy nghĩ lại cẩn thận xem liệu chúng ta có thể bằng cách nào đó đã không nhầm lẫn về những sự việc vốn bây giờ xem dường là rõ ràng, và không biết phán đoán quá hấp tấp có thể khiến chúng ta đồng ý quá dễ dãi hay không.
Theaetetus: Hãy nói những gì ông muốn nói rõ ràng hơn.
Người khách: Cách nói chuyện của Parmenides với chúng ta đã là khá thoải mái, không khúc mắc, có vẻ như với tôi. Như thế cũng thực là cách nói chuyện vốn mọi người dùng, người đã từng thúc giục chúng ta để định rõ có đúng bao nhiêu những là-có, và chúng giống như những gì.
Theaetetus: Như thế nào?
Người khách: Xem dường với tôi mỗi người trong số họ kể một huyền thoại cho chúng ta, như thể chúng ta là những đứa trẻ. Một người bảo chúng ta rằng có ba là-có [1], và rằng đôi lúc bằng cách nào đó chúng gây chiến với nhau, trong khi có những lúc khác, chúng trở nên thân thiện, kết hôn, sinh con, và nuôi con cái chúng lớn lên. Một người khác nói rằng có hai là-có, ướt và khô, hay nóng và lạnh. Người ấy cho chúng lấy nhau, và làm chúng xây nhà riêng ở với nhau. [2] Và tập thể Eleatic của chúng tôi, bắt đầu từ Xenophanes và ngay cả những người trước ông, kể cho chúng tôi huyền thoại của họ trên giả định rằng những gì họ gọi là “tất cả mọi sự vật việc” đều là chỉ một. [3] Về sau, một số (những gì được truyền cảm hứng từ) những muse ở Ionia [4] và ở Sicily [5] đều đã có ý tưởng rằng để dệt hai quan điểm vào với nhau là điều vô hại và tin cậy hơn. Họ nói rằng gì-đó-là thì vừa là nhiều và là một, và bị ràng buộc bởi cả hận thù lẫn thân ái. Theo như (những gì) cô đọng hơn của những muse này, trong tư thế bị tháo rời chúng được nối kết với nhau. [6]. Những muse bớt chặt chẽ hơn, tuy nhiên, đôi khi cho phép những sự vật việc được tự do, thoát khỏi điều kiện đó. Họ nói rằng tất cả việc đó có những lần lượt xen kẽ, và rằng đôi khi đó là một và thân thiện dưới ảnh hưởng của Aphrodite, nhưng ở những khi khác, đó là nhiều và có chiến tranh với chính nó vì một số loại xung đột [7]. Thật khó để nói không biết có bất kỳ một nào trong những nhà tư tưởng này đã kể sự thật cho chúng ta hay không, và có sẽ là điều không thích đáng cho chúng ta để phê bình những con người nổi tiếng và đáng kính như vậy. Nhưng cũng sẽ không là gây gổ xúc phạm để lưu ý những sự vật việc sau đây,.
Theaetetus: Điều gì?
Người khách: Rằng họ đã không chú ý tới nhiều những chúng ta, và coi nhẹ chúng ta. Họ đã chỉ đơn giản là nói chuyện theo cách của họ qua những giải thích của họ, mà không màng để ý đặc biệt xem không biết chúng ta có đi theo kịp họ hay không, hay chúng ta đã bị bỏ lại phía sau.
Theaetetus: Ông nói có nghĩa gì?
Người khách: Zeus ơi, Theaetetus, bạn có hiểu được bất cứ một gì về những gì họ nói có nghĩa là gì, mỗi khi một trong đám họ nói rằng, nhiều hoặc một hoặc hai những sự vật việc đều , hay đã trở thành là, hay đang trở thành là, hoặc khi một người khác nói về nóng hỗn hợp với lạnh và giả định rằng có những phân ly và kết hợp? Trước kia, lúc tôi còn trẻ, tôi đã từng nghĩ tôi đã hiểu chính xác một người nào đó nói có nghĩa là gì, khi người ấy nói đúng như những gì giờ đây chúng ta đang bối rối khó hiểu về nó, cụ thể là, là-không này. Bạn có nhìn thấy chúng ta đang trong bối rối khó hiểu gì về nó?
Theaetetus: Vâng, Tôi có.
Người khách: Nhưng chỉ có lẽ là chính cùng sự vật việc đã xảy ra như nhau với chúng ta về . Chúng ta nói rằng chúng ta đang trong rõ ràng về nó, và rằng chúng ta hiểu khi một ai đó nói nó, nhưng chúng ta không hiểu là-không. Nhưng không chừng chúng ta có thể đang ở trong cùng tình trạng tương tự về cả hai.
Theaetetus: Có thể.
Người khách: Và chúng ta hãy giả định cùng một điều tương tự có thể là đúng thực về những diễn tả (ý nghĩ) khác mà chúng ta đã vừa dùng.
Theaetetus: Được rồi,
Người khách: Chúng ta có thể nhìn vào hầu hết chúng sau này, nếu việc đó xem dường như là việc hay nhất để làm. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ về những diễn tả cơ bản nhất và quan trọng nhất.
Theaetetus: Diễn tả nào? Ồ, rõ ràng là ông đang nói rằng là-có là diễn tả chúng ta phải thăm dò đầu tiên – rằng chúng ta phải hỏi những ai là người nói , họ nghĩ bởi họ đang chỉ định gì.
Người khách: Bạn hiểu thật đúng, Theaetetus. Tôi nói chúng ta phải dò lần dấu vết theo đường này. Hãy hỏi – như thể họ đã đang ở đây – “Nghe này, các bạn có những người nói rằng Tất cả những sự vật việc [8] là chỉ một vài hai sự vật việc nào đó, nóng và lạnh hay một vài cặp loại giống như vậy. Bạn đang nói gì về chúng cả hai, khi bạn nói rằng chúng cả hai đều , và mỗi một chúng ? Chúng tôi sẽ lấy là-có này là gì? Có phải nó là một sự vật việc thứ ba, cùng có mặt với hai là-có này, như thế theo như bạn, tất cả những sự vật việc thì thôi không là hai, nhưng là ba? Chắc chắn trong việc gọi một, hay cái kia của hai chúng là-có, bạn không đang nói rằng cả hai đều , vì khi đó trong cả hai trường hợp, chúng tất là một và không phải hai.”
Theaetetus: Đó là sự thật.
Người khách: “Nhưng bạn thực muốn gọi cả hai chúng là-có?”
Theaetetus: Có lẽ.
Người khách: “Nhưng”, chúng ta sẽ nói, “nếu bạn đã làm việc đó, những người bạn tôi ơi, bạn cũng là nói rất rõ ràng rằng hai chúng là một “.
Theaetetus: Đó thì hoàn toàn đúng.
Người khách:”Sau đó xin làm rõ điều này cho chúng tôi, vì chúng tôi bối rối khó hiểu về nó. Bạn muốn chỉ định gì khi bạn nói là-có? Hiển nhiên bạn đã biết trong một thời gian dài. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã hiểu, nhưng bây giờ chúng tôi bối rối khó hiểu về nó. Vì vậy, đầu tiên hãy dạy nó cho chúng tôi, như thế chúng tôi sẽ không nghĩ chúng tôi hiểu những gì bạn đang nói, trong khi ngược lại mới là trường hợp xảy ra.” Có phải nó sẽ là không thích hợp tối thiểu nhất cho chúng ta để hỏi họ sự việc này, và bất cứ ai nào khác là người nói rằng tất cả mọi sự vật việc thì hơn là một?
Theaetetus: Tất cả hoàn toàn không.
Người khách: Tốt, sau đó, không phải là chúng ta nên cố hết sức mình để tìm ra từ những người nói rằng tất cả mọi sự vật việc là một, họ muốn nói gì khi họ nói là có?
Theaetetus: Dĩ nhiên.
Người khách: Sau đó họ nên trả lời câu hỏi này: “Có phải bạn nói rằng chỉ có một sự vật việc là?” “Chúng tôi có nói”, họ sẽ nói, đúng không?
Theaetetus: Vâng.
Người khách: “Vậy thì, bạn gọi một gì-đó-là-có?”
Theaetetus: Vâng.
Người khách: “Có phải đó là đúng gì bạn gọi một, như thế khiến bạn dùng hai tên gọi cho cùng một sự vật việc? Hay gì vậy?”
Theaetetus: Làm thế nào họ sẽ trả lời câu hỏi đó?
Người khách: Rõ ràng đó không phải là việc giản dị nhất trên thế giới để trả lời câu hỏi đó – hoặc bất kỳ câu hỏi khác, cũng vậy nữa– cho một ai nào đó là người làm sự giả định vốn họ làm.
Theaetetus: Tại sao không?
Người khách: Chắc chắn đó là phi lý cho một người nào đó để đồng ý rằng có hai tên gọi, khi người ấy chủ trương rằng rằng có chỉ một sự vật việc.
Theaetetus: Dĩ nhiên.
Người khách: Và nó thì hoàn toàn phi lý, và không chấp nhận được, cho một người nào đó để nói rằng có một tên gọi, nếu lý do giải thích của nó thì không có.
Theaetetus: Ông nói có nghĩa gì?
Khách: Nếu người ấy giả định rằng một sự vật việc thì khác với tên gọi của nó, khi đó chắc chắn người ấy nhắc đến hai sự vật việc.
Theaetetus: Vâng.
Người khách: Và thêm nữa, nếu người ấy giả định rằng tên gọi thì cũng cùng là một như sự vật việc, người ấy hoặc là sẽ bị buộc phải nói rằng tên gọi là tên gọi của không-gì, hoặc là nếu người ấy nói rằng đó là tên của một gì đó, sau đó nó là tên gọi của không-gì khác hơn là chính nó, và như thế sẽ thành ra chỉ có tên gọi của một tên gọi và không gì khác.
Theaetetus: Vâng.
Người khách: Và cũng cái một, với tư cách là tên gọi của cái một, hay sẽ là cái một của tên gọi. [9]
Theaetetus: Nó sẽ phải là thế.
Người khách: Tốt sau đó, họ sẽ nói rằng cái toàn thể thì khác biệt với cái là-có một, hay sẽ là cùng là một như nó?
Theaetetus: Tất nhiên họ sẽ nói nó là cùng là một, và họ nói thế.
Người khách: Nhưng giả định một toàn thể là, vì ngay cả Parmenides nói,

Tất cả vòng quanh giống như khối lớn của một quả cầu nổi hình rõ ràng,
Cân bằng ngang nhau tất cả đường hướng đi ra từ giữa, vì không một bất kỳ nào hơn
Nó phải là, đường này hoặc đường kia, cũng chẳng một bất kỳ nào kém. [10]

Nếu nó thì giống thế, khi đó gì-đó-là sẽ có một khoảng giữa và những đầu mút. Và nếu nó có những thứ đó, khi đó nó tuyệt đối phải có những phần, phải không?
Theaetetus: Vâng.
Người khách: Nhưng nếu một sự vật việc có những phần, khi đó không gì giữ nó khỏi có đặc tính của tư cách là một trong tất cả những phần của nó, và trong cách đó, nó là tất cả là-có, và nó là cũng một toàn thể.
Theaetetus: Dĩ nhiên.
Người khách: Nhưng một gì với đặc tính đó không thể là chỉ cái một tự thân, có thể không?
Theaetetus: Tại sao không?
Người khách: Chắc chắn một sự vật việc vốn đích thực là một, nói cho đúng, phải là hoàn toàn không có những phần.
Theaetetus: Vâng.
Người khách: Nhưng một sự vật việc giống như những gì chúng ta đã mô tả, vốn nó gồm nhiều phần, sẽ không ăn khớp với giải thích đó.
Theaetetus: Tôi hiểu.
Người khách: Bây giờ nếu gì-đó-là có đặc tính của cái một trong cách này, nó có sẽ là một và một toàn thể? Hay chúng ta sẽ đơn giản phủ nhận nó là một toàn thể gì hết tất cả?
Theaetetus: Đó là một lựa chọn khó khăn.
Người khách: Bạn nói đúng. Nếu nó có đặc tính của tư cách nào đó là một, nó sẽ không xuất hiện để là giống cũng như một với cái một. Hơn nữa, tất cả mọi sự vật việc khi đó sẽ là nhiều hơn một.
Theaetetus: Vâng.
Người khách: Xa hơn nữa, nếu gì-đó-là thì không là một toàn thể, bằng cách có được thế đó như đặc tính, ​​nhưng đúng hơn chỉ là cái toàn thể tự thân, gì-đó-là sẽ quay ra là kém hơn bản thân chính nó.
Theaetetus: Chắc chắn.
Người khách: Và vì nó thì bị tước mất của bản thân chính nó, gì-đó-là sẽ là không là-có, theo như giải thích đó.
Theaetetus: Vâng.
Người khách: Và mọi sự vật việc sẽ là nhiều hơn một, vì gì-đó-làcái toàn thể, mỗi chúng sẽ có bản chất riêng của nó.
Theaetetus: Vâng.
Người khách: Nhưng nếu cái toàn thể thì không là (có) gì hết tất cả, sau đó chính cùng những sự việc là đúng về gì-đó-là, và cộng thêm với không là-có, nó sẽ ngay cả không trở thành một là-có.
Theaetetus: Tại sao không?
Người khách: Lúc nào cũng vậy, bất cứ sự vật việc gì trở nên có ở một số điểm trở thành như một toàn thể. Vì vậy, chúng ta không thể gắn nhãn hoặc là-có hoặc trở thành là-có, với không nhận cái toàn thể là cũng ở giữa những là-có.
Theaetetus: Điều đó có vẻ hoàn toàn đúng.
Người khách: Và hơn thế nữa một gì đó vốn không là một toàn thể không thể là của bất kỳ một số lượng nào cả, vì một gì đó vốn là của một số lượng nào đó nhất định phải là một toàn thể của số lượng đó, dù nó có thể là bất cứ gì.
Theaetetus: Rất đúng.
Người khách: Và hàng triệu những vấn đề khác sẽ cũng nổi lên, mỗi chúng tạo ra vô hạn nhiều những bối rối khó hiểu, nếu bạn nói rằng là-có thì chỉ hai, hay một.
Theaetetus: Những sự việc vừa mới ra mặt cho thấy điều đó. Một vấn đề dẫn đến một vấn đề khác, và ở mỗi bước lại có càng nhiều và nhiều khó khăn, và sự không chắc chắn về những gì chúng ta vừa nói ở giai đoạn trước đó.
Người khách: Chúng ta đã chưa xem xét kỹ lưỡng tất cả những giải thích chi tiết mà người ta đem cho gì-đó-làgì đó không là, [11] nhưng thế này là đủ. Bây giờ chúng ta phải nhìn sang những người thảo luận về vấn đề này theo một cách khác. Mục đích của chúng ta là có tất cả họ trong quan điểm, và theo cách đó để thấy rằng khi nói gì-đó-là là gì, thì không phải là một chút dễ dàng hơn so với khi nói gì đó không phải là là gì.
Theaetetus: Như thế chúng ta cũng cần tiếp tục đến những người này nữa.
Người khách: Điều xem dường rằng giữa họ như có một gì đó giống một trận chiến của những vị gót và những người khổng lồ, vì sự tranh chấp của họ, mỗi người với nhau về sự là-có. [12]
Theaetetus: Như thế nào?
[246b]
Người khách: Một nhóm kéo tất cả mọi thứ xuống đất từ ​​vùng trời của thế giới không thể thấy được, thực sự nắm chặt những khối đá và những cây cối với bàn tay của họ. Khi họ nắm giữ được tất cả những sự vật này, họ nhấn mạnh rằng chỉ những gì đem lại tiếp xúc sờ mó được mới (có), vì họ định nghĩa là-có như là một cùng với vật thể. Và nếu có bất kỳ những người nào khác nói rằng một gì đó không có một vật thể (có), họ hoàn toàn khinh bỉ người ấy và sẽ không nghe người ấy nữa. [13]
Theaetetus: Đây là ông đang nói về những người đáng sợ. Tôi đã gặp khá nhiều trong số họ.
Người khách: Vì vậy những người ở phía bên kia của cuộc tranh luận bảo vệ quan điểm của họ một cách rất cẩn trọng, từ một chốn nào đó trên cao vượt ngoài mắt nhìn. Họ nhấn mạnh mãnh liệt rằng là-có thực sự là những thể dạng nhất định nào đó, không-vật thể, nhưng có thể nghĩ đến được. [14] Họ đem những vật thể của nhóm kia, và cũng là những gì họ gọi là sự thật, và họ phá vỡ chúng bằng lời nói thành những mảnh vụn và gọi chúng là một tiến trình của trở-thành-là-có thay vì của là-có. Có một trận chiến không kết thúc diễn ra liên tục giữa họ về vấn đề này.
Theaetetus: Đó là sự thật.
Người khách: Hãy nói chuyện với mỗi nhóm của những nhóm này về sự là-có mà họ thừa nhận.
Theaetetus: Chúng ta sẽ làm việc đó thế nào?
Người khách: Nó là dễ dàng hơn để nói chuyện với những ai là người đặt là-có trong những thể dạng. Họ là những người mềm mỏng hoà nhã. Nó là khó khăn hơn – và có lẽ đúng là gần như không thể được – với những người kéo tất cả mọi thứ xuống vật thể bằng vũ lực. Dường như với tôi rằng chúng ta phải đối phó với họ theo cách này.
Theaetetus: Cụ thể là...?
Người khách: Chính yếu bằng cách làm họ thực sự hay hơn là chính họ – nếu chúng ta có thể bằng cách nào đó. Nhưng nếu chúng ta không thể làm điều đó trong thực tế, vậy chúng ta hãy cùng làm điều đó trong những lời nói, bằng cách giả định rằng họ sẽ sẵn sàng trả lời với ít hoang tàng hơn họ thực sự làm. Một gì đó được những người hay tốt hơn đồng ý thì có giá trị hơn những gì được những người dở tệ hơn đồng ý. Dẫu gì đi nữa, chúng ta không bận tâm đến con người; chúng ta đang tìm kiếm những gì là sự thật.
Theaetetus: Đó thì hoàn toàn đúng.
Người khách: Sau đó, hãy nói với những người hay tốt hơn để họ trả lời bạn, và diễn dịch những gì họ nói.
Theaetetus: Được rồi.

Người khách: Vậy hãy để họ nói với chúng ta thế này: Có phải họ nói rằng có bất cứ gì là một con vật có sống chết?
Theaetetus: Dĩ nhiên họ có nói.
Người khách: Và họ đồng ý rằng một con vật có sống chết là một vật thể có hồn ở bên trong?
Theaetetus: Dĩ nhiên.
Người khách: Và như thế, họ đang đặt hồn trong những là-có?
Theaetetus: Vâng.
Người khách: Điều gì sau đó? có phải họ nói rằng hồn này thì công chính, và hồn kia thì không công chính, và rằng cái này thì thông minh và cái kia thì không?
Theaetetus: Dĩ nhiên.
Người khách: Nhưng không phải hay sao rằng một hồn công chính bằng sự có được và sự có mặt của công lý, và không phải hay sao rằng một hồn khác trái với nó bằng sự có được và sự có mặt của sự trái ngược?
Theaetetus: Vâng, họ đồng ý về việc đó.
Người khách: Nhưng họ sẽ nói thêm rằng ở bất kỳ tỷ lệ nào, những gì có thể có mặt với một sự vật việc hay vắng mặt với nó, là một gì đó.
Theaetetus: Vâng.
Người khách: Như thế vì có công lý và sự thông minh và phần còn lại của đức hạnh, và cũng những trái nghịch của chúng, và hơn thế nữa, vì có một hồn trong đó những điều này thành là có mặt, có phải họ nói rằng một bất kỳ nào của những điều này là có thể nhìn thấy, hoặc sờ được, hay rằng tất cả chúng đều vô hình?
Theaetetus: Họ khó có thể nói một bất kỳ nào của chúng thì có thể nhìn thấy.
Người khách: Và thế còn về những sự vật việc không thể nhìn thấy? Họ có nói rằng chúng có những vật thể?
Theaetetus: Họ không đem cho một trả lời duy nhất cho câu hỏi đó. Họ quả có nói rằng những hồn người dường như với họ là có một loại như vật thể. Tuy nhiên, về phần trí thông minh và những sự vật việc khác mà ông quan tâm đã hỏi đến, họ xấu hổ và không dám, hoặc để đồng ý rằng chúng không là những là-có, hoặc để nhấn mạnh rằng chúng đều tất cả là những vật thể.
Người khách: Rõ ràng là dòng giống những người này đã tốt hơn lên, Theaetetus. Những người khổng lồ sinh trưởng trên mặt đất này [15] tất đã không bao giờ từng xấu hổ để giữ vững vị trí của họ, rằng bất cứ gì họ không thể siết chặt trong tay họ thì tuyệt đối là không-gì.
Theaetetus: Như thế mô tả được hầu hết suy nghĩ của họ.
Người khách: Vậy chúng ta hãy quay trở lại để hỏi han họ. Nó là đủ nếu họ thừa nhận rằng ngay cả một phần nhỏ của gì-đó-không-là có vật thể. Họ cần nói một gì đó về những gì là có chung cho cả nó và những sự vật việc vốn có vật thể, vốn họ tập trung chú ý vào khi họ nói rằng cả hai chúng đều . Có lẽ đó sẽ nêu lên một vài bối rối cho họ. Nếu có như vậy, sau đó hãy suy nghĩ về việc liệu họ có sẵn sàng để chấp nhận đề nghị của chúng ta rằng gì-đó-là là một sự việc nào đó giống như sau đây.
Theaetetus: Như gì? Hãy bảo tôi và may ra chúng ta sẽ biết.
Người khách: Tôi đang nói rằng một sự vật việc thực sự là (có), nếu nó có ít nhất bất kỳ một chút năng lực nào tất cả, hoặc bởi bản chất tự nhiên để làm một gì đó cho một gì đó nào khác, hoặc để có ngay cả điều nhỏ nhất làm cho nó bởi ngay cả những sự vật việc không đáng kể, tầm thường nhất, thậm chí nếu điều đó chỉ xảy ra có một lần. Tôi sẽ lấy nó như một định nghĩa rằng những gì-đó-là rốt cuộc không có nghĩa gì khác hơn là khả năng.
Theaetetus: Họ chấp nhận điều đó, vì họ không có bất cứ gì hay hơn để nói ngay lúc này.
Người khách: Tốt. Có lẽ một gì khác sẽ xảy ra với họ sau này, và cũng cho cả chúng ta nữa. Còn bây giờ chúng ta hãy đồng ý với họ nhiều đến mức này.
Theaetetus: Được rồi.

Người khách: Hãy quay sang những người khác, những người bạn của những Thể dạng. Bạn đóng vai người thông dịch của họ cho chúng ta.
Theaetetus: Được rồi.
Người khách: Những người các bạn phân biệt đang trở thành là-cólà-có, và nói rằng chúng là riêng biệt? Có phải không?
Theaetetus: “Vâng”
Người khách: Và bạn nói rằng bởi những cơ thể chúng ta, và qua tri giác chúng ta có đối ứng với đang trở thành là-có, nhưng chúng ta đối ứng với là-có bởi những hồn người của chúng ta và qua suy luận. Bạn nói rằng là-có luôn luôn giữ nguyên là một, và trong cùng một trạng thái, nhưng đang trở thành là-có thay đổi từ lúc này sang một lúc khác.
Theaetetus: “Chúng tôi nói thế”.
Người khách: Và chúng ta sẽ nói gì về đối ứng với này vốn bạn áp dụng trong hai trường hợp? Không phải nó có nghĩa những gì chúng ta vừa nói lúc này?
Theaetetus: “Nghĩa gì?”
Người khách: Sự việc sẽ xảy ra khi hai sự vật việc đến với nhau, và bởi một số khả năng, một làm một gì đó cho một kia, hoặc được một gì-đó-làm cho nó. Hay có thể bạn không nghe câu trả lời của họ rõ ràng, Theaetetus. Nhưng tôi có, có lẽ vì tôi đã quen với họ.
Theaetetus: Sau đó, họ đem cho giải thích gì?
Người khách: Họ không đồng ý với những gì chúng ta vừa nói với những người trên trái đất về là-có.
Theaetetus: Đó là gì?
Người khách: Chúng ta lấy đó như một định nghĩa đầy đủ của những là-có vốn khả năng có mặt trong một sự vật việc để làm một gì đó, hoặc được một gì-đó-làm cho nó, với hay bởi, ngay cả sự vật việc hay mức độ nhỏ nhất.
Theaetetus: Vâng.
Người khách: Đáp lại, họ nói rằng đang trở thành là-có có khả năng để làm sự vật việc gì đó, hoặc được một gì-đó-làm cho nó, nhưng khả năng này không phù hợp với là-có.
Theaetetus: Có bất cứ gì với điều đó không?
Người khách: Chúng ta phải trả lời rằng chúng ta cần họ nói rõ hơn cho chúng ta, không biết liệu họ có đồng ý rằng hồn người biết và cũng rằng là-có thì được biết đến.
Theaetetus: “Vâng”, họ nói.
Người khách: Vậy thì, có phải bạn nói rằng hiểu biết và là-có được biết đến là những trường hợp của tác động, hay được một gì đó tác động, hay cả hai? Có phải một trong chúng tác động một gì đó và một kia được một gì đó tác động? Hoặc không phải trường hợp nào trong cả hai?
Theaetetus: Rõ ràng đó không phải là một trường hợp nào của một trong hai, vì nếu không thì họ sẽ nói một gì đó trái với những gì họ đã nói trước đó.
Người khách: Ồ, tôi hiểu. Ông muốn nói rằng nếu hiểu biết là làm một gì đó, khi đó tất yếu gì đó được biết có một gì đó đã làm cho nó. Khi là-có được biết đến bởi hiểu biết, theo giải thích này, khi đó đến mức độ như nó được biết đến, nó đã thay đổi bởi có một gì đó đã làm cho nó  – mà chúng ta nói tất sẽ không xảy ra với một gì đó vốn đứng yên.
Theaetetus: Đúng thế đó.
Người khách: Nhưng Zeus ơi! có phải chúng ta sắp được thuyết phục rằng, đó là sự thật, rằng sự thay đổi, sự sống, hồn người và sự thông minh là đều không có mặt trong gì đó toàn thể là, và rằng nó không sống, cũng không nghĩ, nhưng cứ giữ không thay đổi, đĩnh đạc trang nghiêm, và thánh thiện, với không có bất kỳ hiểu biết nào?
Theaetetus: Nếu chúng ta đã làm thế, thưa ông, chúng ta đã là thừa nhận một gì đó hãi hùng.
Người khách: Nhưng có phải chúng ta đang nói rằng nó có hiểu biết nhưng không có sự sống?
Theaetetus: Tất nhiên là không.
Người khách: Nhưng có phải chúng ta đang nói rằng nó có cả hai những thứ này trong nó, trong khi phủ nhận rằng nó có chúng trong một hồn người?
Theaetetus: Làm thế nào khác nó sẽ có chúng?
Người khách: Và có phải chúng ta đang nói rằng nó có trí thông minh, sự sống và hồn người, nhưng mà nó thì đứng yên và hoàn toàn không thay đổi mặc dù nó vẫn sống?
Theaetetus: Tất cả thế đó xem có vẻ hoàn toàn không hợp lý.
Người khách: Vậy, cả gì đó vốn thay đổi và cũng cả sự thay đổi phải được chấp nhận như là-có,
Theaetetus: Dĩ nhiên.
Người khách: Và vì thế, Theaetetus, nó hoá ra rằng nếu không có những là-có, vậy sau đó không có gì, ở bất cứ nơi nào, có được bất kỳ thông minh hiểu biết nào về bất cứ gì.
Theaetetus: Tuyệt đối không.
Người khách: Nhưng thêm nữa, nếu chúng ta chấp nhận rằng tất cả mọi sự vật việc thì đang chuyển động và thay đổi, vậy trên lý do đó, chúng ta lấy ra chính cũng cùng sự vật việc khỏi những gì vốn chúng là.
Theaetetus: Tại sao?
Người khách: Bạn có nghĩ rằng nếu không đứng yên, có bất cứ gì sẽ vẫn giống như nhau , trong cùng một trạng thái, ở cùng những khía cạnh như nhau?
Theaetetus: Hoàn toàn không.
Người khách: Tốt, sau đó, bạn có thấy bất kỳ trường hợp mà trong đó có thông minh, hay trở thành có thông minh, bất cứ nơi nào mà không có những sự việc này?
Theaetetus: Ít nhất, không có.
Người khách: Và chúng ta cần dùng mọi biện luận chúng ta có thể có, để tranh đấu chống lại những ai là người dứt bỏ đi với kiến ​​thức, hiểu biết, và thông minh, nhưng lại đồng thời khẳng định không một gì tất cả về bất cứ gì.
Theaetetus: Chắc chắn.
Người khách: Nhà triết học – người coi trọng những điều này nhất – tuyệt đối phải từ chối, không chấp nhận tuyên bố rằng tất cả mọi sự vật việc thì đứng yên, hoặc là từ những người bảo vệ của cái Một, hoặc từ những bạn bè của nhiều thể dạng. Ngoài ra, ông phải từ chối, không nghe những người là người làm cho gì-đó-là thay đổi trong mọi cách. Ông phải giống như một đứa trẻ van xin “cả hai”, và nói rằng gì-đó-là – tất cả mọi sự vật việc – thì là cả hai: vừa không thay đổi và vừa là gì đó thay đổi. [16]
Theaetetus: Đúng.
Người khách: Tốt, bây giờ, dường như chúng ta đã làm được một việc hay là khiến giải thích của chúng ta về gì-đó-là hợp lại cùng với nhau, có phải vậy không?
Theaetetus: Tuyệt đối như vậy.

Người khách: Nhưng Zeus ơi, Theaetetus, . . . Bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ nhận ra việc điều tra của chúng ta về nó là-có, bối rối khó hiểu thì nhiều chừng nào.
Theaetetus: Lại gì nữa đây? Ông muốn nói gì?
Người khách: Bạn không bạn để ý sao, người bạn trẻ tôi ơi, rằng chúng ta bây giờ đang ở trong hết sức không hiểu biết về là-có, mặc dù nó hiện ra với chúng ta rằng chúng ta đang nói một gì đó (đáng kể về nó).
Theaetetus: Nó có hiện ra với tôi, dẫu gì đi nữa. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu làm thế nào mà chúng ta rơi vào trong tình trạng này nhưng không để ý thấy.
Người khách: Vậy hãy suy nghĩ rõ ràng hơn về nó. Với những gì chúng ta đã vừa đồng ý, có sẽ là công bằng cho một người nào đó để hỏi chúng ta cùng một câu hỏi chúng ta trước đó đã hỏi những người là người nói rằng tất cả mọi sự vật việc thì chỉ là nónglạnh? [17]
Theaetetus: Câu hỏi gì? Xin nhắc tôi.
Người khách: Chắc chắn. Và tôi sẽ cố gắng, dẫu gì đi nữa, để làm việc đó bằng cách hỏi bạn chỉ đúng trong cùng một cách như tôi đã hỏi họ, như thế chúng ta có thể tiến tới trước với cùng bước
Theaetetus: Tốt.
Người khách: Bây giờ sau đó, không phải bạn sẽ nói rằng thay đổi và đứng yên là hoàn toàn trái ngược lẫn nhau?
Theaetetus: Dĩ nhiên.
Người khách: Và bạn sẽ nói rằng chúng cả hai đều là-có ngang như nhau, và mỗi chúng đều là-có?
Theaetetus: Vâng.
Người khách: Khi bạn thừa nhận rằng chúng là-có, có phải bạn đang nói rằng cả hai và mỗi chúng thay đổi?
Theaetetus: Hoàn toàn không phải.
Người khách: Và có phải bạn chỉ định rằng chúng đứng yên, khi bạn nói rằng cả hai đều là-có?
Theaetetus: Tất nhiên là không.
Người khách: Như thế, có phải bạn mường tượng gì-đó-là như một sự vật việc thứ ba bên cạnh chúng, trong đó bao gồm đứng yên và thay đổi? Và khi bạn nói rằng chúng cả hai đều là-có, có phải bạn đang lấy cả hai chúng cùng với nhau, và tập trung vào sự liên kết của chúng với là-có?
Theaetetus: Nó dường như có lẽ đúng rằng khi chúng ta nói thay đổi đứng yên là-có, chúng ta quả thực có một loại hiện ra mơ hồ của gì-đó-là như là một sự vật việc thứ ba.
Người khách: Thế, gì-đó-không-là phải là cả hai, vừa thay đổi và đứng yên; thay vì nó là một cái đó khác biệt với chúng.
Theaetetus: Nó có vẻ như vậy.
Người khách: Do đó, bởi bản chất riêng của nó, gì-đó-là là không thể là hoặc đứng yên hoặc thay đổi.
Theaetetus: Tôi cho rằng nó không.
Người khách: Một ai đó nên quay những suy nghĩ của mình sang dòng nào, nếu người ấy muốn thiết lập cho chính người ấy một gì đó rõ ràng về nó?
Theaetetus: Tôi không biết.
Người khách: Tôi không nghĩ bất kỳ dòng suy nghĩ nào là dễ dàng. Nếu một gì đó thì không thay đổi, như thế nào nó có thể là không đứng yên? Và như thế nào một gì đó có thể không thay đổi, nếu như nó không là đứng yên, dù trong bất kỳ cách nào? Nhưng bây giờ gì-đó-là dường như nằm ngoài cả hai.  Có thể thế không?
Theaetetus: Tuyệt đối không.
Người khách: Trong sự liên kết này, chúng ta phải nhớ lại sự việc sau đây.
Theaetetus: Sự việc gì?
Người khách: Khi chúng ta đã được hỏi chúng ta nên áp dụng tên gọi gì cho gì đó không là, chúng ta đã trở nên hoàn toàn bối rối khó hiểu. Bạn có nhớ không?
Theaetetus: Dĩ nhiên.
Người khách: Và bây giờ không phải là chúng ta trong đúng cũng nhiều bối rối khó hiểu về gì-đó-là?
Theaetetus: Chúng ta có vẻ như trong bối rối khó hiểu còn nhiều hơn, nếu điều đó có thể có.
Người khách: Vậy, chúng ta bây giờ được đem cho một phát biểu trọn vẹn về sự bối rối khó hiểu của chúng ta. Nhưng bây giờ có hy vọng, chính là vì cả hai gì-đó-làgì đó không là đều không can dự ngang như nhau vào sự bối rối khó hiểu. Đó là, trong chừng mực mà một trong chúng thì được làm cho sáng sủa dễ hiểu, dẫu là sáng rõ, hay sáng mờ mờ, một kia sẽ cũng thế. Và nếu chúng ta không thể nhìn thấy một nào của chúng, sau đó dẫu gì đi nữa, chúng ta sẽ đẩy giải thích của chúng ta về cả hai chúng, về xa phía trước như chúng ta có thể.
Theaetetus: Tốt.

3.3 Kết hợp cả hai

[251a]
Người khách: Chúng ta hãy cho một giải thích về việc chúng ta gọi chính cùng một sự vật việc, bất kể nó có thể là gì, bằng nhiều những tên gọi, như thế nào.
Theaetetus: Như gì, chẳng hạn? Hãy cho tôi một thí dụ.


Lê Dọn Bàn tạm dịch – bản nháp thứ nhất
(Jan/2016)


[1] Theo Fowler: ba nguyên lý
[2] [This refers apparently to Pherecydes and the early lonians.]
[3] [Nhóm này gồm Parmenides người thành Elea (Người khách, dĩ nhiên, đến từ đấy)]
[4] [Heracleitus và những người theo ông.]
[5] [Empedocles và những học trò của ông]
[6] [Heracleitus]
[7] [Ở đây Plato nhắc về Empedocles, sống ở Sicily]
[8] tức là vũ trụ
[9] [Plato dựa trên ý tưởng rằng nếu từ ngữ ‘một’ và ‘tên gọi’ chỉ/trỏ về một sự vật việc nào đó (theo ý hướng ông giả định là có liên quan đáng kể), khi đó chúng có thể thay thế, thế chỗ cho nhau, ngay cả đến điểm có thể tạo nên những câu nói khác thường như “cái một của tên gọi”]
[10] Parmenides Fr. 8.43
[11] [Những triết gia Ionic, những Eleatics, Heracleitus, Empedocles, the Megarians, Gorgias, Protagoras, and Antisthenes all discussed the problem of being and not-being.]
[12] [Xem Theogony, esp. 675-715]
[13] [Những triết gia phái Atomism (Leucippus, Democritus, và những người theo lý thuyết của họ), là những người dạy rằng không-gì thì là-có, ngoại trừ những ‘atoms’ và ‘khoảng không’ hiểu như không gian không gì chiếm cứ (void) giữa những atoms. Ở đây, cũng có thể có một nhắc nhở xa gần đến Aristippus, cũng như Plato, là một học trò của Socrates, và là người thành lập trường phái triết học Cyrenaic, nhưng nghiêng sang duy nghiệm và dẫn đến một lập trường hoài nghi về nhận thức]
Leucippus và Democritus được thừa nhận rộng rãi như những nhà lý thuyết atomist đầu tiên trong truyền thống triết học Hellas. Không còn biết được nhiều về Leucippus, trong khi những ý tưởng của người học trò của ông, Democritus – người được nói là đã tiếp nhận và hệ thống hóa lý thuyết của người thày của mình – được biết đến qua một số lớn những tưởng thuật.
Những triết gia atomist thời cổ Hellas này đã lý thuyết rằng hai hợp phần cơ bản và mang đặc chất đối lập của thế giới Tự nhiên là những vật thể không nhìn thấy được – atoms – và ‘khoảng không’ (void). Khoảng không được mô tả đơn giản như không-gì, hay là phủ định của vật thể. Những atom đều không thay đổi được, do bản tính nội tại (nằm sẵn trong tự thân) chúng ; chúng chỉ có thể di chuyển trong khoảng không và kết hợp thành những cụm (cluster) khác nhau . Vì những nguyên tử được phân cách bởi khoảng trống, chúng không thể pha trộn hay hợp nhất, thay vào đó, chúng bật ra xa khỏi nhau khi chúng va chạm vào nhau. Bởi tất cả những đối tượng mắt thường con người có thể nhìn thấy được, trong thực tế, đều là những kết hợp của những atom này, vốn mắt thường không thể nhìn thấy được, nên tất cả mọi sự vật việc trong thế giới mắt thấy tai nghe của chúng ta đều là những đối tượng của thay đổi, khi những atoms cấu thành của chúng thay đổi hoặc chuyển dịch. Như vậy, trong khi những atom tự bản thân chúng tồn tại qua thời gian, tất cả mọi sự vật việc trong thế giới kinh nghiệm cảm giác của chúng ta là nhất thời và là đối tượng của tan rã và phân hủy . (theo Stanford Encyclopedia of Philosophy)
[14] Fowler: “defend themselves very cautiously with weapons derived from the invisible world above, maintaining forcibly that real existence consists of certain ideas which are only conceived by the mind and have no body”.
[15] [Nhắc đến chuyện kể về Cadmus, người đã giết một con rồng và sau đó đem những răng của nó rải trên mặt đất, từ những chỗ đó bật lên những chiến binh dũng mãnh làm những đồng đội với ông ta. Sinh ra từ răng rồng và đất, họ tất tự nhiên là dân của đất, phàm tục.]
[16] [[Không biết thêm gì hơn về ‘van xin’ này. Johann Gottfried Stallbaum nghĩ rằng ở đây ám chỉ đến một trò chơi trẻ con, trong đó chúng nói: ‘ὅσα ἀκίνητα καὶ κεκινημένα εἴη’, ‘xin tất cả những gì không chuyển động, hãy chuyển động’.]
[17] [Cf. 242d above.]