Tuesday, April 28, 2015

Yuval N. Harari – Sapiens: một Lịch sử Ngắn gọn của loài Người

Sapiens: A Brief History of Humankind
(קיצור תולדות האנושות)
Yuval Noah Harari, (יובל נח הררי)

Sapiens: một Lịch sử Ngắn gọn của loài Người

Nội dung


Phần Một: Cuộc Cách mạng Nhận thức
1. Một động vật vô nghĩa, không quan trọng
2. Cây của sự Hiểu biết
3. Một ngày trong đời sống của người nam và nữ nguyên thuỷ
4. Trận Lụt lớn
Phần Hai: Cuộc Cách mạng Nông nghiệp
5. Lừa đảo lớn nhất của lịch sử
6. Xây những tổ chức xã hội theo dạng Pyramid
7. Trí nhớ chất chứa quá mức
8. Không có Công lý trong Lịch sử
Phần Ba: Sự thống nhất của Loài người
9. Mũi tên của Lịch sử
10. Mùi của ĐồngTiền
11. Những Tầm nhìn Đế quốc
12. Luật của Tôn Giáo
13. Bí mật của sự Thành công
Phần Bốn: Cuộc Cách mạng Khoa học
14. Biết được về sự Không-biết
15. Hôn nhân giữa Khoa học và Đế quốc
16. Tín ngưỡng tư bản
17. Những Bánh xe của Kỹ nghệ
18. Một cuộc Cách mạng Thường trực
19. Và sau đó họ đã sống mãi mãi trong hạnh phúc
20. Sự Chấm dứt của Homo Sapiens
Lời bạt
Ghi chú
Lời Cảm ơn