Wednesday, November 19, 2008

chuyện đâu đâu(Những chuyện đâu đâu bận lòng ta)


Trăng vẫn theo ta từ độ ấy
Chiếu bên trời hiu hắt những đời tan

Vườn khuya – gió thở nhẹ hoàng lan
Đáy cốc đọng – vết thương màu lệ thắm

Biển dâu tuyệt dấu chẳng còn nhau
Muôn nghìn tâm cảnh vẫn màu mây xa

Trăng nhìn hoa – tĩnh lặng nhìn ta
Xót lòng quạnh héo – tặng quà giữa đêmLê Dọn Bàn